ocena stanu technicznego budynku
Usługi budowlane

W jakich przypadkach należy wykonać ocenę stanu technicznego budynku?

0 50

Każdy budynek wymaga w określonych przypadkach wykonania oceny jego stanu technicznego. Jest to bardzo ważne, aby utrzymać budynek w dobrym stanie technicznych, a w sytuacji, gdy zauważone zostaną jakieś jego uszkodzenia, zadecydować o ich usunięciu lub przeprowadzeniu niezbędnego remontu. Ocena stanu technicznego budynku, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w jego wnętrzu. Każda ocena stanu technicznego budynku powinna składać się z dogłębnych i szczegółowych oględzin przeprowadzonych przez wykwalifikowanego specjalistę, który posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Ocena stanu technicznego budynku – w jakich sytuacjach jest konieczna i jak wygląda?

Ocena stanu technicznego budynku jest często przeprowadzana na potrzeby sądowe lub administracyjne. Jest ona także wymagana w sytuacji, gdy właściciel lub zarządca budynku, chce go w jakikolwiek sposób zmodernizować. Ocena stanu technicznego jest potrzeba także w celu zmiany sposobu użytkowania danego budynku. Przeprowadzenie badania stanu technicznego budynku, zalecane jest w przypadku nowego domu, przeznaczonego na sprzedaż. W takiej sytuacji ocena jego stanu technicznego pozwoli sprawdzić, czy budynek posiada jakiekolwiek wady i usterki, które mogą wpłynąć na komfort mieszkania w nim, a także na bezpieczeństwo jego przyszłych mieszkańców. Przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku jest niezbędne w sytuacji, gdy jego mieszkańcy lub użytkownicy zauważą niepokojące oznaki takie jak pęknięcia, zarysowania lub inne uszkodzenia konstrukcji.

rzeczoznawca budowlany wykonujący ocenę stanu technicznego budynku

Efektem przeprowadzenia oceny stanu technicznego budynku może być sporządzenie opinii lub ekspertyzy. Są to dwa różne rodzaje dokumentów, które zawierają wszystkie szczegóły wad, które zostały wykryte podczas oględzin i badań danego budynku, mogą to być np. opisy pęknięć, rys, wadliwych instalacji, czy innego rodzaju awarii, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo użytkowania budynku. W każdym przypadku ocena stanu technicznego budynku musi w sposób szczegółowy opisywać każdą napotkaną nieprawidłowość konstrukcji lub instalacji, a także wszelkie zauważone podczas oględzin awarie.

Sporządzeni opinii technicznej polega na przeprowadzeniu oględzin i badań w danym budynku, które mają na celu wykazanie czy posiada on jakiekolwiek wady konstrukcyjne, awarie instalacji lub inne usterki. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie takiego badania sprawdza, w jakim stanie są m.in. ściany, stropy, fundamenty, drzwi i okna budynku, a także sprawdzany jest stan dachu i całej konstrukcji budynku. Budynek sprawdzany jest zarówno od środka jak i z zewnątrz, a wszystkie zauważone nieprawidłowości opisywane są szczegółowo w opinii technicznej. 

rzeczoznawca budowlany wykonujący ekspertyzę budowlaną

Ekspertyza to bardziej szczegółowe badanie stanu technicznego budynku. Zawiera ona te same czynności co opinia techniczna, ale dodatkowo opisywane w niej są również materiały użyte do wykonania konkretnych części budynku i sposób ich użycia. Jest to więc bardziej szczegółowy dokument, który zawiera informacje o stanie technicznym budynku. 

Kto może przeprowadzić ocenę stanu technicznego budynku?

Ocenę stanu technicznego budynku może wykonać jedynie wykwalifikowana do tego osoba, która posiada tytuł rzeczoznawcy budowlanego i dysponuje niezbędnymi uprawnieniami. Ekspertyzę techniczną może przeprowadzić także osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń (tylko w danej specjalności), natomiast opinię techniczną może sporządzić technik budowlany lub inżynier posiadający uprawnienia budowlane. Każdy budynek poddany ocenie jego stanu technicznego musi zostać dokładne zbadany i obejrzany. W tym celu warto zawsze korzystać z usług doświadczonych specjalistów, którzy będą w stanie wykryć wszelkie zagrożenia, jakie mogą powodować poszczególne usterki.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):