• Osiedla mieszkaniowe

    Osiedla ekologiczne

    0 162

    Wielu z nas decyduje się na przeprowadzkę na obrzeża miasta. Trend powstawania osiedli, które noszą miano ekologicznych powstał w dużych miastach, ale widoczny jest już również w miastach o mniejszej wielkości. Osiedla tego rodzaju charakteryzują się przemyślaną zabudową, która już w fazie projektowej została skonstruowana tak by w jak najmniejszych stopniu ingerować w środowisko naturalne…