• przegląd budowlany
    Przegląd budowlany

    Przeglądy obiektów budowalnych – co trzeba o nich wiedzieć?

    0 78

    Kontrola stanu technicznego budynku nie jest kwestią, którą nakazuje nam się zająć wyłącznie zdrowy rozsądek i przezorność – jest to obowiązek, do którego jesteśmy zobligowani prawnie i za którego nieprzestrzeganie grożą konsekwencje! Co ile więc powinniśmy taki przegląd przeprowadzić? Kto może przegląd zatwierdzić i jakie grożą nam kary w przypadku zaniedbania tego obowiązku? Kontrole obiektów…