Wykorzystanie energii wiatru
Aktualności

System zarządzania energią ISO 50001

0 222

Efektywne zarządzanie energią jest dziś w przemyśle cechą skrajnie pożądaną, świadczącą nie tylko o dobrej organizacji działalności i zdolności do zrównoważonego rozwoju, ale też przede wszystkim o przywiązaniu do wartości środowiskowych i znajomości efektów swoich działań na otoczenie.

Norma ISO 50001 to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na zarządzanie energią, optymalne wykorzystywanie zasobów energetycznych firmy czy wreszcie obniżanie kosztów działalności w związku z lepszą organizacją zużycia energii. Jakie wymagania stawia przed przedsiębiorstwami i jak wygląda proces certyfikacji ISO 50001?

Wymagania normy ISO 50001

Efektywne zarządzanie energią zgodne z założeniami ISO 50001 oznacza w praktyce przywiązywanie dużej wagi do procesu ciągłego doskonalenia działań organizacji poprzez stworzenie systemu zarządzania energią respektującego każdy pojedynczy proces i usprawniający je do poziomu wysokiej wydajności energetycznej. ISO 50001 opiera swoje założenia o pojęcie zarządzania energią, które tłumaczy jako efektywne gospodarowanie każdą możliwą formą energii, a nie koniecznie maksymalne ograniczanie jej zużycia.

Dzięki temu norma ma zastosowanie w nawet najbardziej energochłonnych gałęziach przemysłu, pozwalając im na optymalizację działań i ich negatywnego wpływu na środowisko oraz na samą efektywność pracy zakładu.

Wytyczne zawarte w ISO 50001 wprowadzają konieczność ciągłej pracy nad własnymi celami, które powinny zostać określone w oparciu o dążenie do jak największej efektywności, minimalizacji marnotrawstwa energii i prowadzeniu działań wykraczających swoim zakresem ponad minimalne wymagania prawne dla zużycia energii w przemyśle. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem i eliminacja możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych sprawia, że firmy działają na rynku w pełni świadomie i bez obaw o ewentualne kontrole jakości.

To właśnie dzięki systemowi opartemu o normę ISO 50001 dzisiejsze przedsiębiorstwa nie napotykają na problemy ze sprostaniem rosnącym wymaganiom dla emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii czy świadomego kontrolowania wpływu przemysłu na środowisko.

Komu dedykowany jest certyfikat ISO 50001?

Systemy Zarządzania Energią organizowane wokół wytycznych ISO 50001 są dziś elementem, na którym może skorzystać właściwie każda organizacja, niezależnie od jej rozmiaru, obszaru działalności czy stopnia wykorzystania energii w skali światowej. Z założenia normę ISO 50001 kieruje się oczywiście do przedsiębiorstw charakteryzujących się bardzo wysokim zużyciem energii, a więc do wszystkich działających w obrębie branży budowlanej, produkcyjnej czy transportowej. Nie ma w tym jednak przeszkody, by z ISO 50001 korzystały inne branże chcące zredukować swój negatywny wpływ na środowisko do minimum, a przy tym zyskać pod kątem organizacyjnym i wizerunkowym, oszczędzając na zużywanej energii i optymalizując jej wykorzystanie.

Zarządzanie energią

Proces certyfikacji ISO 50001

Wszystkie standardy wprowadzane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną są dziś przygotowywane według schematu pozwalającego na bezproblemowe łączenie ze sobą różnorodnych wymagań w jednym, wielowątkowym systemie zarządzania. Nie inaczej ma się sprawa normy ISO 50001, której wdrożenie nie powinno stanowić większego problemu dla organizacji, które certyfikowały także do innych norm ISO.

Uzyskanie certyfikatu ISO 50001 to cel wymagający nie tylko wdrożenia systemowego zarządzania energią, ale też spełnienia wszelkich wymagań normy w praktyce i skutecznego udokumentowania całego procesu. Certyfikat nie odnosi się bowiem do samej możliwości wprowadzenia lepszego systemu zarządzania energią, ale skutecznego wdrożenia jego zasad w życie i stosowania się do nich na każdym etapie działalności.

Certyfikacja ISO 50001 wymaga niezwykłego zaangażowania w cały proces zarówno kierownictwa, jak i wszystkich stron budujących obraz firmy. Audyt wstępny pokazujący systemowe luki i dający podstawę do budowy nowego systemu zarządzania energią powinien obejmować wszystkie obszary, w których możliwe jest usprawnienie zużycia energetycznego i poprawienie wydajności procesów. Ci, którzy są w stanie to osiągnąć mogą pochwalić się certyfikatem ISO 50001 rozpoznawalnym dziś na całym świecie i dającym podstawy do budowy pro-ekologicznego, zrównoważonego i mocno pożądanego wizerunku firmy świadomej.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):