• Dotacje dla firm budowlanych
    Wsparcie finansowe

    Dotacje z UE dla polskich firm budowlanych

    29

    Gminne starania się o dotacje na rozwój infrastruktury Każda gmina może się starać o dofinansowanie z funduszy unijnych na jakiś cel. Jest dzisiaj wiele programów, z jakich można skorzystać, ale są także pewne warunki. Podstawową zasadą jest oczywiście to, że jest to jedynie dofinansowanie, a nie sfinansowanie całej inwestycji. Trzeba zatem posiadać swoje własne środki….