Certyfikacja w spawalnictwie
Aktualności

Certyfikacja ISO 3834 w spawalnictwie

0 365

W 2005 roku Komitet Techniczny ISO/TC 44 przy współpracy z Komitetem Technicznym CEN/TC 121 ustanowił serię norm EN ISO 3834, zastępujących serię norm EN 729 i określających wymagania dotyczące prowadzenia procesów spawalniczych.

Aktualnie obowiązująca norma EN ISO 3834 składa się z pięciu części, które dotyczą kryteriów wyboru poziomu wymagań jakościowych, wymagań dla poziomów wymagań jakości oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości dla poszczególnych poziomów jakości:

Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakościowych,

Część 2: Pełne wymagania jakościowe,

Część 3: Standardowe wymagania jakości,

Część 4: Podstawowe wymagania jakości,

Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

Poziomy jakości określono w częściach 2 – 4 normy. Wytwórca, wybierając poziom wymagań jakości, bierze pod uwagę kryteria odniesione dla wyrobu, uwzględniając:

 • zakres i znaczenie wyrobu o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa,
 • złożoności produkcji,
 • zakres produkowanych wyrobów,
 • zakres zastosowanych materiałów,
 • stopień, dla którego niezgodności produkcyjne lub niezgodności spoiny wpływają na wykonanie wyrobu.

 

Poziomy wymagań jakościowych

Standardowy poziom wymagań jakościowych wg. ISO 3834-3 powinien być wymagany przy produkcji wyrobów obliczonych przy normalnym współczynniku bezpieczeństwa i obciążonych statycznie i dynamicznie. Zastosowane materiały powinny posiadać dobre własności spawalnicze, a prawdopodobieństwo powstawania niezgodności spawalniczych musi być niewielkie.

Podstawowy poziom wymagań jakościowych wg. ISO 3834-4 powinien być wymagany dla wyrobów obliczonych przy niskim współczynniku bezpieczeństwa i poddanych umiarkowanym obciążeniom statycznym, a występujące obciążenia dynamiczne odgrywać drugorzędną rolę.

W przypadku produkcji wyrobów spawanych, obliczonych przy wysokim współczynniku bezpieczeństwa, na które działają wysokie obciążenia statyczne i dynamiczne, wytwórca powinien spełniać pełne wymagania jakościowe w spawalnictwie.

Ze względu na różnorodność wyrobów spawanych i wpływ innych czynników, niemożliwe jest ustalenie wytycznych, które przyporządkowałyby konkretne wymagania jakościowe do wykonywania wyrobów. Decyzja o wyborze poziomu zapewnienia jakości leży w gestii wytwórcy.

Spawanie

Dokumentowanie wymagań jakościowych

Norma ISO 3834 nie określa wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością,  ale w pkt. 6. Arkusza 1 tej normy określono elementy normy ISO 9001, które powinny być uwzględnione przy tworzeniu systemu spełniającego wymagania jakościowe w spawalnictwie.

Procesy spawalnicze, jako procesy specjalne, stanowią element systemu zarządzania jakością. Ponieważ procesy te wymagają utrzymywania specjalnego nadzorowania, w związku z tym dokumentowanie procedur, jak i tworzone zapisy jakościowe muszą być również właściwie nadzorowane. Oznacza to, że:

 • dokumenty stosowane powinny być aktualne,
 • występuje pełna identyfikacja dokumentów,
 • dokumenty są dostępne do stosowania,
 • nieaktualne dokumenty są wycofane,
 • dokumenty nieaktualne oraz zapisy jakościowe są archiwizowane.

 

Nadzorowanie procesów spawalniczych

Pewne zapisy jakościowe, tworzone przy prowadzeniu procesów spawalniczych, powinny być okresowo aktualizowane. Prawidłowość nadzorowania wymaga dokładnego monitorowania szczególnie obszarów, w których można spodziewać się zagrożenia jakości wytwarzanych wyrobów. Zadaniem wytwórcy jest prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów w tych kluczowych etapach realizacji procesu, w których zapewnienie wiarygodności wyników jest konieczne. Nadzór taki należy wykonywać przez:

 • wzorcowanie i/lub sprawdzenie w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców jednostek miary mających powiązanie z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami jednostek miary,
 • identyfikację w celu określenia statusu wzorcowania,
 • zabezpieczenie przed adiustacjami, które mogłyby unieważnić wynik pomiaru,
 • ochronę przed uszkodzeniami,
 • utrzymywanie zapisów z wzorcowania.

Spawacz

Wymagania jakościowe a system zarządzania jakością

Norma ISO 3834 rozgranicza zasady wdrażania spawalniczych wymagań jakościowych w zakładach posiadających wdrożony SZJ zgodnie z ISO 9001 i zakładach, w których tylko norma ISO 3834 jest podstawą budowania systemu spełniającego wymagania jakościowe w spawalnictwie.

W pierwszym przypadku wymaga się podejścia procesowego do budowania systemu i potwierdzenia powiązania wymagań obu norm.

W drugim przypadku, mając na uwadze tylko świadczenie usług spawalniczych dla klienta, nie popartych posiadaniem systemu zarządzania jakością, wytwórca chcąc spełnić wymagania jakościowe w spawalnictwie spełnia tylko wymagania arkusza 2, 3 lub 4 normy ISO 3834. Jest to szczególnie istotne dla bardzo małych przedsiębiorstw, starających się o wdrożenie systemu, spełniającego podstawowe wymagania jakości w spawalnictwie ISO 3834-4, gdzie są one bardzo ograniczone, wobec czego koszty okazują się znacznie mniejsze.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):