Aktualności

Hala namiotowa – czy potrzebne jest pozwolenie?

0 1670

W rozumieniu obecnie obowiązującego prawa budowlanego, hale namiotowe nie są ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Są coraz częściej wybierane przez przedsiębiorców, jako że pozwalają zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas. Czy na ich budowę trzeba posiadać specjalne zezwolenie? Hala namiotowa przez prawo budowlane traktowana jest jako obiekt tymczasowy. Jednakże formalności, jakich trzeba dopełnić przed jej postawieniem, zależne są głównie od tego, przez jaki okres czasu będzie ona użytkowana.

Hale użytkowane przez okres do 180 dni

W przypadku hal, które zostaną zdemontowane w okresie do 180 dni licząc od dnia rozpoczęcia budowy, nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak wcale, że z marszu można rozpocząć jej wznoszenie.

Plany wzniesienia hali namiotowej należy zgłosić do odpowiedniego organu – najczęściej jest to Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta czy też Starostwie Powiatowym. Bardzo ważne, by zrobić to przez rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z budową hali.

W zgłoszeniu takim muszą się znaleźć podstawowe informacje, takie jak termin rozpoczęcia prac, zakres i sposób ich realizacji oraz termin rozbiórki lub przeniesienia obiektu. Aby pozwolenie na budowę nie było wymagane, stawiany obiekt nie może być na trwałe połączony z gruntem.

Hale użytkowane dłużej niż 180 dni

Sprawa nieco komplikuje się w przypadku hal stawianych na dłuższy okres czasu bądź też na stałe.

Przed rozpoczęciem prac przy inwestycji konieczne jest bowiem uzyskanie pozwolenia na budowę od popowiedniego organu administracyjnego. Bez względu na sposób przymocowania hali do podłoża, pozwolenie jest w tym przypadku konieczne i bez niego nie można użytkować obiektu.

Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy przedstawić w odpowiednim dla regionu organie administracji architektoniczno-budowlanej. Jakiekolwiek prace przy inwestycji można rozpocząć dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody oraz po uprawomocnieniu tej decyzji. Jest to bardzo ważne i nie dotrzymanie tego wymogu często kończy się karami finansowymi.

Ciekawym i korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest budowa hali namiotowej, która w założeniu ma być tymczasową. Już w okresie jej budowania można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu go, można kontynuować korzystanie z hali już bezterminowo. Taki sposób postępowania pozwala zaoszczędzić czas i rozpocząć budowę we wcześniejszym terminie.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):