orzeczenie techniczne zabytku szczecin
Aktualności

Orzeczenia techniczne zabytków – jak wygląda proces ich realizacji?

0 1140

O zabytki trzeba dbać, co regularnie kontrolują Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków w całym kraju. Aby sprawdzić, w jakim są stanie, dokonuje się oceny ich konstrukcji pod względem wytrzymałości i nośności, a efektem tej oceny jest orzeczenie techniczne dotyczące danego zabytku. Co można znaleźć w takim orzeczeniu, jakie elementy podlegają ocenie i z jakich urządzeń korzysta rzeczoznawca, dokonując oceny?

Zabytki – budynki pod szczególną ochroną

O obiekty budowlane trzeba dbać nie tylko na etapie ich powstawania, ale także eksploatacji. Szczególną uwagę należy poświęcić obiektom wpisanym na listę zabytków ze względu na to, że większość z nich była budowana wiele lat temu, gdy technologia nie była jeszcze tak rozwinięta, a materiały inne niż obecnie. Dziś mamy jednak sprzęt, dzięki któremu możemy ocenić stan zabytku i poziom jego bezpieczeństwa dla użytkowników, analizując jednocześnie stopień zużycia budynku, uszkodzeń konstrukcji i ewentualne zalecenia w kierunku modernizacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zabytków.

ekspertyza budowlana zabytku

Czym jest orzeczenie techniczne?

Orzeczenie techniczne to dokument, w którym rzeczoznawca budowlany konstruuje ocenę stanu technicznego istniejącego budynku. Dokonując takiej oceny, rzeczoznawca opiera się przede wszystkim na dokumentacji budynku, także zabytkowego, oraz naocznych oględzinach. W orzeczeniu ocenia się też zjawiska i zdarzenia, które wpływają na stan obiektu; ponadto możliwa jest też analiza stanu poszczególnych elementów konstrukcji, co ma szczególne znaczenie w przypadku zabytków, choćby drewnianych – elementy konstrukcyjne wykonane z drewna mogą stanowić zagrożenie wskutek gnicia. W orzeczeniu opisuje się ogólny stan budynku, a także stan poszczególnych elementów: ścian, stropów, a także dachu. Jeśli występują jakieś nieprawidłowości, rzeczoznawca określa ich przyczyny. Orzeczenie zakończone jest wnioskami i zaleceniami w zakresie ewentualnych modernizacji bądź remontów budynku.

Jak rzeczoznawca ocena stan techniczny budynku zabytkowego? Narzędzia, z których korzysta

Do stworzenia orzeczenia technicznego zabytku rzeczoznawcy budowlanemu potrzebne są określone narzędzia. Wykorzystuję lasery do sprawdzania temperatury tzw. przegród budowlanych, czyli ścian, stropów itp. Do badania betonu stosuje się z kolei cyfrowy tester betonu DIGI SCHMIDT200. Jest to sprzęt nieinwazyjny, który w żaden sposób nie narusza ścian czy stropów, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny dla budynku bądź innego ocenianego obiektu. Jestem w stanie ocenić poziom wilgotności nie tylko samych pomieszczeń w zabytkowych obiektach, ale także sprawdzić wilgotność poszczególnych elementów konstrukcji – drewnianych, betonowych czy kamiennych. Rezultaty przeprowadzonych oględzin i wykonanych pomiarów prezentuję w formie graficznej i opisowej przygotowywanej w przeznaczonych do tego programach komputerowych.

wawel

Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki – dlaczego to właśnie ja powinienem wydać orzeczenie techniczne zabytku?

Pytacie dlaczego warto wybrać właśnie mnie? Mam ponad trzydzieści lat doświadczenia w branży budowlanej, a na swoim koncie ponad 1400 zrealizowanych projektów różnego rodzaju: od hal, oczyszczalni ścieków i innych obiektów przemysłowych, przez budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, sale operacyjne, kina i teatry oraz centra handlowe, po ekspertyzy budowlanej dotyczące stanu technicznego zabytków: budynku Poczty Polskiej w Gdańsku przy ulicy Długiej, Katedry Św. Mikołaja w Elblągu, kościoła pw. św. Antoniego w Braniewie, Bazyliki Katedralnej w Pelplinie, a także mieszczącego się tam Seminarium Duchownego oraz klasztoru, Zespołu Młyna Wodnego w Elblągu, który pełni dziś funkcję restauracji, hotelu i winiarni czy poczty w Kwidzynie. Chociaż większość projektów i ekspertyz realizowałem na Pomorzu, to jednak działam w całej Polsce.

 

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):