inwentaryzacje dendrologiczna Katowice
Zagospodarowanie przestrzeni

Nowa inwestycja? Nie zapomnij o inwentaryzacji drzew

0 115

Jej znaczenie jest bardzo często niedoceniane, a okazuje się ona być niezwykle istotna, zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac budowlanych. Mowa o inwentaryzacji drzew. Można ją przeprowadzać nie tylko w przypadku projektów budynków użytku publicznego – czasem może być przydatna (lub wręcz konieczna) na terenie prywatnym. Czym jest inwentaryzacja drzew i na czym polega?

Inwentaryzacja drzew- charakterystyka

Inwentaryzacja zieleni to proces mający na celu ustalenie stanu roślinności w danym miejscu. Jest ona ważna podczas ustalania tego, z jaką roślinnością mamy na danym terenie do czynienia (czy nie jest to roślinność zagrożona wyginięciem). Do tabeli wpisywane są dane, obejmujące:

  • Polską i łacińską nazwę drzewa/innej rośliny,
  • Znaczenie danej rośliny dla środowiska,
  • dane dendrometryczne- czyli np. w przypadku drzew obwód i wysokość pnia, średnica korony, powierzchnia terenu,
  • Inne dane to opis rośliny w odniesieniu do jej położenia, czynniki ryzyka, wiążące się z pozostawieniem lub usunięciem rośliny,
  • Ważny jest również spis gatunków chronionych.

Główny cel to oczywiście ustalenie liczebności danych gatunków roślin oraz oznaczenie tych, które mają być usunięte. Po zawarciu wszystkich danych w tabeli sporządza się zestawienie w formie graficznej, co ułatwi pracę architektom. Wykorzystywane jest np. oprogramowanie typu AutoCAD. Dodatkowo konieczna jest dokumentacja fotograficzna.

wycinka drzew

Czynności związanych z inwentaryzacją nie możemy przeprowadzić sami – powinniśmy skorzystać z usług takich firm jak warszawska Driada, oferująca usługi w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji, pielęgnacji oraz wycinki drzew.

Czy każdy może przeprowadzić inwentaryzacje drzew? Niestety, potrzebne są w tym celu zajmujące się takimi usługami firmy. Potrzebni są fachowcy, posiadający wykształcenie z zakresu ogrodnictwa, doświadczeni w procesach inwentaryzacyjnych. Dobrym przykładem może być warszawska firma Driada.

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację drzew?

Głównym powodem przeprowadzania inwentaryzacji jest wspominane już wyżej oznaczenie drzew i krzewów oraz innych roślin przeznaczonych do usunięcia. Wszystko jest przedstawiane w formie danych zebranych w tabeli, a naj jej podstawie- opracowane graficznie, celem łatwiejszego wskazania likwidowanej roślinności na planach projektu. Jednak można wskazać również inne powody. Podczas inwentaryzacji ustalany jest stan, w jakim znajdują się poszczególne rośliny. Dzięki regularnej inwentaryzacji drzew można ustalić występowanie określonego rodzaju choroby, które nieleczone, będą infekowały kolejne rośliny. Inwentaryzacja jest również istotna, jeśli w ramach przeprowadzanego projektu nie chcemy nadmiernie dewastować środowiska naturalnego i uszkadzać tych roślin i drzew, które nie zostaną usunięte. Inwentaryzacja jest konieczna w każdym przypadku realizacji większego projektu oraz przeprowadzenia wycinki drzew, wymóg ten jest nakładany przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Co uzyskujemy dzięki inwentaryzacji?

Przeprowadzona inwentaryzacja nie musi zakończyć się likwidacją drzew. Może okazać się pomocna przy projektowaniu interesującej szaty roślinnej, zwłaszcza na terenach przeznaczonych do rekreacji. Oczywiście dane uzyskane w ramach inwentaryzacji nie są aktualne przez cały czas. Przyroda cały czas się rozwija, zatem posiadane dane są aktualne jedynie przez pół roku. W razie upływu tego terminu konieczne jest powtórzenie całego procesu od nowa.

Inwentaryzacja dendrologiczna w Krakowie lub innym mieście często jest pomijana w różnego rodzaju projektach, co prowadzi do nieuchronnej degradacji środowiska naturalnego, szczególnie na terenach miast. Jej ważnym zadaniem jest właśnie ochrona zieleni przed całkowitym zniszczeniem i badanie rozmieszczenia gatunków chronionych. Warto kłaść jak największy nacisk na jej przeprowadzenie przed rozpoczęciem jakiegokolwiek projektu, choćby po to, by zyskać rzetelne informacje na temat danego terenu. Projektowanie w zgodzie z naturą to projektowanie świadome, w zakresie wspierania inwestycji przyjaznych środowisku.

 

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):