Inspektor nadzoru budowlanego
Biznes budowlany

Jakie uprawnienia powinien mieć inspektor nadzoru budowlanego?

0 533

Inspektor nadzoru budowlanego odpowiada za kontrolę poszczególnych etapów budowy, tak aby była ona prawidłowo wykonywana i w pełni bezpieczna. Zajmuje się on zagadnieniami architektonicznymi i budowlanymi w obrębie powiatu lub województwa, dlatego też wyróżniamy Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

 • Jaki jest zakres obowiązków inspektora budowlanego?
 • Kiedy jest on powoływany?
 • Jakie musi mieć uprawnienia, by móc wykonywać swoje obowiązki?

Inspektor nadzoru budowlanego – zakres obowiązków

Szczegółowy zakres obowiązków różni się w zależności od tego, czy inspektor jest zatrudniony w Powiatowym czy też w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Można jednak wyróżnić zakres najważniejszych czynności:

 • wydawanie pozwoleń na budowę obiektu i korzystanie z niego,
 • przeprowadzanie kontroli w czasie budowy,
 • nakazywanie usunięcia wykrytych nieprawidłowości,
 • podejmowanie decyzji o rozbiórce obiektu,
 • kontrola obiektu podczas jego użytkowania,
 • wydawanie decyzji o nałożeniu kary.

Inspektor nadzoru budowlanego

Wykonywaniem powyższych czynności może zająć się zarówno inspektor powiatowy, jak i wojewódzki, przy czym inspektor wojewódzki ma nieco szersze uprawnienia:

 • kontrola czynności inspekcyjnych, wykonywanych przez inspektorów niższych szczebli, starostów, organów odpowiedzialnych za inspekcje architektoniczno-budowlane, czy też kontrolowanie działań podjętych podczas inspekcji terenowej,
 • wdrażanie działań administracyjnych w zakresie prac budowlanych i obiektów,
 • wyjaśnianie przyczyn katastrof budowlanych.

Kiedy powoływany jest inspektor nadzoru budowlanego?

Wizyta Inspektora Nadzoru Budowlanego jest wymagana, gdy kubatura budynku wynosi co najmniej 2500 m3, lub wtedy gdy zachodzi podejrzenie, że budowa przebiega niezgodnie z prawem. Kontrola jest wymagana również wtedy, gdy budynek odznacza się wysokim stopniem skomplikowania konstrukcji.

Pozostaje jeszcze pytanie, kto powołuje inspektora nadzoru budowy? Zajmuje się tym starosta, wybierając kandydatów wskazanych przez inspektora wojewódzkiego, przy czym ma 30 dni na podjęcie decyzji. Jeśli w tym czasie nie wskaże konkretnych kandydatów, nowych inspektorów wybiera inspektor wojewódzki.

Jakie uprawnienia ma inspektor nadzoru budowlanego?

 • Prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy i na teren obiektu budowlanego.
 • Uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy.
 • Prawo do żądania dodatkowych badań i ekspertyz, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak wątpliwości związane z jakością wykorzystywanego materiału lub stanu, w jakim znajduje się obiekt objęty pracami.
 • Nałożenie nakazu wstrzymania budowy

Ważne: Inspektor nadzoru budowlanego nie ma obowiązku dbać o interesy inwestora i może przeprowadzić kontrolę obiektu pod jego nieobecność. Jeśli w pobliżu nie ma inwestora, kierownika budowy lub wyznaczonego do nadzorowania kontroli członka załogi, wystarczy obecność pełnoletniego świadka.

Kto może zostać inspektorem nadzoru budowlanego?

 • Podstawą jest zdobycie wykształcenia technicznego na kierunkach związanych z budownictwem.
 • Konieczne jest posiadanie uprawnień wymaganych przez prawo budowlane, a także normy aktualnie obowiązujące w Polsce.
 • Ważnym wymogiem jest wstąpienie w szeregi samorządu zawodowego.
 • Aby móc pełnić obowiązki inspektora, wymagane jest również ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Czy warto zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego?

Zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego niekiedy jest narzucane przez prawo, lecz nie jest tak m.in. w przypadku budowy domu jednorodzinnego. Może on nadzorować przebieg prac budowlanych i sprawować kontrolę nad działaniami kierownika budowy, który nie zawsze działa w interesie zleceniodawców.

Inspektor nadzoru budowlanego

Co więcej, jako inwestor nie zawsze masz czas przebywać na terenie budowy, więc bez wątpienia przyda Ci się ktoś, kogo możesz uprawnić do dbania o Twoje interesy. A w dodatku, z racji znajomości niezbędnych przepisów prawnych i posiadania odpowiedniej wiedzy technicznej, zrobi to nawet lepiej, niż możesz oczekiwać.

Sprawdzony inspektor budowlany? Tylko z Bureau Veritas!

Firma Bureau Veritas oferuje Ci sprawdzonych inspektorów budowlanych na terenie całej Polski, posługujących się nie tylko krajową, lecz też ogólnoświatową wiedzą dotyczącą aktualnych standardów, obowiązujących w budownictwie. Decydując się na pomoc inspektora budowlanego masz pewność, że wybierasz fachowca wyposażonego w wiedzę specjalistyczną, dzięki której Twój obiekt będzie w pełni bezpieczny.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):