ekspertyza techniczna budynku
Nadzór budowlany

Jak przeprowadza się ocenę stanu technicznego budynku?

0 1304

Każdy budynek wymaga wykonywania regularnej oceny stanu technicznego. Jest to badanie, dzięki któremu można zdobyć informacje odnośnie stanu, w jakim aktualnie znajduje się dany budynek. Jaki jest cel przeprowadzania oceny? – Otóż, fachowiec, który zajmuje się badaniem, ma za zadanie określić, czy budynek wymaga napraw.

Ocena stanu technicznego budynku jest często wymaganym badaniem. Są one przeprowadzane na potrzeby sądowe i administracyjne. Oprócz tego, ocenę należy wykonać również w przypadku, właściciel/ zarządca budynku, chce go zmodernizować. Badanie jest wymagane również wtedy, gdy chcemy zmienić sposób użytkowania budynku.

Zaleca się przeprowadzać badanie jeszcze przed zakupem domu, by móc określić, czy budynek posiada jakikolwiek wady i usterki. Efektem badania jest sporządzenie opinii lub ekspertyzy. Są to dwa rodzaje dokumentów, w których zawierają się wszystkie szczegóły odnośnie wad – np. pęknięć, rys, awarii lub wadliwych instalacji. Dom bada się od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

W każdym przypadku, ocena stanu technicznego musi ściśle określać każdą zauważoną awarię lub nieprawidłowość w konstrukcji/instalacji. W większości przypadków, wyżej wymienione usterki budynku, mogą stanowić zagrożenie dla jego mieszkańców. Z tego powodu, do wykonania badań powołuje się specjalistów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Dzięki ich doświadczeniu, ocena techniczna będzie szczegółowa.

Sposoby przeprowadzenia oceny technicznej budynku

ocena stanu technicznego budynku

Istnieją dwa rodzaje badań, jakie wykonuje się na rzecz określenia aktualnego stanu budynku:

  • Sporządzenie opinii technicznej – podczas badania, ekspert dokonuje dokładnych oględzin budynku oraz pomiarów na jego terenie. Osoba, która odpowiedzialna jest za przeprowadzenie takiego badania, musi dysponować ważną, podstawową dokumentacją danego budynku. Co obejmuje opinia techniczna? – Fachowiec ma za zadanie sprawdzić, w jakim stanie znajdują się ściany, stropy, fundamenty oraz drzwi i okna. Budynek sprawdzany jest w środku i na zewnątrz. Oprócz tego, istotne są oględziny dachu i konstrukcji budynku. W opinii technicznej zawarte zostają informacje o stanie budynku oraz informacje odnośnie dalszego postępowania z domem.
  • Sporządzenie ekspertyzy – jest to badanie, które wymaga więcej czasu i szczegółów. Ekspertyza budowlana musi zawierać więcej informacji dotyczących stanu technicznego budynku. Aby rzetelnie przeprowadzić takie badanie, należy zbadać wszystkie części, które sprawdza się dokonując opinii technicznej. Poza tym, ekspert musi wymienić materiały, jakie posłużyły do wykonania konkretnych części domu i sposób ich posadowienia.
    Informacje, jakie zostają zawarte w ekspertyzie budowlanej, to faktyczny stan budynku oraz jego wady i przyczyny. Dodatkowo, dokument zawiera propozycje usunięcia poszczególnych awarii.

Kto przeprowadza ocenę techniczną budynku?

Wykonanie fachowej ekspertyzy i opinii technicznej, to zadanie dla specjalnie wyznaczonych osób z uprawnieniami. Musi być to osoba mająca tytuł rzeczoznawcy budowlanego i posiadać stosowne uprawnienia. Ekspertyzę techniczną budynku może przeprowadzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń (tylko w danej specjalności). Może to być również rzeczoznawca budowlany i jednostka badawczo rozwojowa. Opinia techniczna z kolei, może być przeprowadzona przez technika budowlanego lub inżyniera, który posiada uprawnienia budowlane.
Każdy budynek, który poddawany jest ocenie technicznej, musi zostać dokładnie obejrzany i zbadany przez specjalistę. Osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę i kwalifikacje, będą w stanie wykryć ewentualne zagrożenia, jakie mogą stanowić poszczególne usterki. Dodatkowo – przeprowadzenie wnikliwej opinii lub ekspertyzy, wiąże się z uzyskaniem porad dotyczących poprawy stanu budynku.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):