energia
Aktualności

Jak obniżyć rachunki za energię w Twojej firmie? Odkryj korzyści z przeprowadzenia analizy energetycznej

0 19

Wzrost rachunków stanowi obecnie problem wszystkich użytkowników energii. Z uwagi na brak odgórnej regulacji taryf dla firm oraz niemożliwością liczenia na rządowe wsparcie, które obejmuje tylko właścicieli gospodarstw domowych, przedsiębiorcy są szczególnie narażeni na skutki podwyżki cen na rynku energetycznym

Wzrost rachunków za energię w firmie – czym jest spowodowany? 

Od 2019 roku cena prądu wzrosła o około 62%. Na ten stan rzeczy wpływ ma szereg współwystępujących czynników. Są to przede wszystkim: 

 • wzrost cen surowców spowodowany inwazją Rosji na Ukrainę,
 • zwiększony popyt na energię po pandemii, 
 • wzrost cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie, 
 • wysokie ceny uprawnień EU ETS do emisji CO2,
 • niewystarczająca infrastruktura po stronie magazynów energii, 
 • niski kurs złotego. 

W jaki sposób obniżyć rachunki za energię w firmie? 

W celu obniżenia rachunków za energię w firmie, warto przede wszystkim:

 • zastąpić energochłonne żarówki i halogeny nowoczesnym oświetleniem LED,  
 • nie dopuszczać do ciągłego palenia się światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa, 
 • zadbać o odłączanie z sieci elektrycznej urządzeń, które nie są w danym momencie używane, 
 • opracować przejrzyste instrukcje korzystania z urządzeń biurowych i oświetlenia,
 • zastąpić stare urządzenia biurowe nowoczesnymi modelami wyposażonymi w funkcję oszczędzania energii, 
 • zmniejszyć zużycie wody poprzez wdrożenie systemów odzysku i jej ponowne wykorzystanie w obszarach, w których nie jest wymagana wysoka jakość, 
 • zadbać o właściwą konfigurację, zaprogramowanie oraz konserwację systemów chłodzenia, 
 • dostosować organizację pracy do taryfy energetycznej i realizować najbardziej energochłonne procesy w czasie, gdy obowiązuje najniższa stawka,
 • zadbać o szczelność izolacji cieplnej budynku – ścian, stropu, okien oraz drzwi – by zminimalizować utratę ciepła, 
 • wdrożyć system rekuperacji umożliwiający odzysk energii z ciepła odpadowego. 

Skutecznym sposobem na zmniejszenie wydatków na energię w firmie jest wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z wytycznymi normy ISO 50001 – „Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkownika”. Standard ten znajduje zastosowanie w każdym typie organizacji bez względu na jej wielkość i rodzaj wykonywanej przez nią działalności. Jego celem jest tworzenie procesów i systemów niezbędnych do poprawy w zakresie oszczędności energii. 

Wynikające z normy ISO 50001 działania mogą zostać wpisane w uprzednio istniejące systemy zarządzania. Przed wdrożeniem standardu w firmie należy przeprowadzić analizę energetyczną.  

Wpływ analizy energetycznej na obniżenie rachunków za energię 

Analiza energetyczna służy ocenie aktualnego zużycia energii w firmie. Pozwala zidentyfikować wszystkie wykorzystywane w czasie prowadzenia działalności gospodarczej surowce energetyczne i obliczyć ich zużycie w ciągu ostatnich kilku lat. Analiza energetyczna obejmuje wszystkie użytkowane przez firmę elementy instalacji oraz urządzenia związane ze zużyciem energii. Są to przede wszystkim: 

 • instalacje grzewcze,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje wodne, 
 • instalacje świetlne, 
 • instalacje umożliwiające korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
 • okna, 
 • przegrody zewnętrzne – dachy, ściany oraz stropy. 

energia

Analizie poddawane są również rachunki i odczyty z danych systemowych. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie wszelkich wahań oraz nieprawidłowości w zużyciu energii w firmie. Rzetelnie przeprowadzona analiza energetyczna pozwala rozpoznać obszary działalności, w obrębie których można szukać oszczędności. Stanowi pierwszy krok do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania energią, umożliwiającego firmie osiągnięcie wymiernych korzyści, takich jak: 

 • zmniejszenie negatywnych skutków rosnących cen energii, 
 • obniżenie kosztów zużycia energii od 11% do nawet 40%, 
 • obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania sprzętów oraz maszyn, 
 • zmniejszenie zużycia wody, 
 • ograniczenie ilości produkowanych odpadów, 
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji CO2 do atmosfery. 

Poprawa sposobu gospodarowania energią w firmie pozwala ponadto zredukować przestoje oraz zwiększyć niezawodność i wydajność zarówno procesów, jak i świadczonych usług. Warto przy tym zaznaczyć, że nie zawsze wiąże się to z kosztownymi inwestycjami. Często skuteczne zarządzanie energią pozwala firmie osiągnąć korzyści finansowe bez dużych nakładów finansowych. 

Autor artykułu - 

Redaktor MK

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):