Budowa domu

Dlaczego warto przeprowadzić badania geotechniczne przed rozpoczęciem budowy?

0 84

W przypadku gdy pragniemy wybudować dom lub inny obiekt na terenie cechującym się mniej stabilnym gruntem konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań geotechnicznych. Brak dokonanych badań może spowodować nierównomierne osiadanie budynku lub pękanie ścian. Warto zapobiec negatywnym efektom i z wyprzedzeniem i postawić swój dom na stabilnym terenie.

Czego dowiemy się dzięki badaniom geotechnicznym?

Dzięki badaniom geotechnicznym zostanie dokładnie określona specyfika gruntu znajdującego się na naszej działce. W przypadku chęci umiejscowienia budynku na stromym zboczu bądź skarpie, określenie gdzie będą spływać wody opadowe jest wyjątkowo ważne. W przypadku mieszkań podpiwniczonych każda informacja na temat poziomu wód gruntowych będzie ważna.

Podwyższony poziom wód będzie szczególnie utrudniał budowę fundamentów. W sytuacji ponadprzeciętnej wilgotności gleby zazwyczaj obserwuje się niższą nośność podłoża. Badania geotechniczne pozwolą ustalić rodzaj gleby znajdującej się na danym terenie. Najgorszą sytuacją jest występowanie gleby miękkiej, gliniastej lub piaszczystej.

Dlaczego warto wykonać badania gruntu?

Mimo, że w przypadku budowania domów jednorodzinnych nie ma obowiązku prawnego wykonania dokładnych badań gruntu działania te są zalecane. Wykonane odwierty geotechniczne umożliwiają dobranie odpowiednich fundamentów pod budowę budynku. Zaleca się wykonywanie badań gruntu jeszcze przed zakupem działki – zagwarantuje to, że zakupiony teren będzie użyteczny, usatysfakcjonuje właścicieli i umożliwi szybkie podjęcie kolejnych prac.

W przypadku ukończenia budowy budynku możliwe będzie pękanie ścian bądź nierówne zapadanie się obiektu. Wiąże się to z koniecznością podejmowania dodatkowych, niepotrzebnych kosztów naprawy. Badania geotechniczne niekiedy warto powtarzać co kilka lat w celu obserwacji zmian poziomu wód gruntowych. Jest to szczególnie ważny element w przypadku obiektów postawionych na bardziej wilgotnych glebach.

Jakie są koszty wykonania badań geotechnicznych?

Koszty wykonania badań geotechnicznych mogą znacznie różnić się w zależności od wielu czynników. Wykonanie odwiertu o głębokości 1 metra może kosztować od 90 do 160 złotych. Wykonanie standardowych czterech odwiertów o głębokości 3 metrów będzie wydatkiem rzędu 1100-2000 złotych. Warto jednak pamiętać, że jednorazowy wydatek umożliwi zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy gdyż zapobiegnie zniszczeniu budynku.

Badaniami geotechnicznymi zajmują się wyspecjalizowane firmy, działające niemal w każdym większym mieście. W zależności od regionu ceny ich usług mogą się znacząco różnić. Warto w pierwszej kolejności, przed podjęciem decyzji o współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem sprawdzić strony internetowe danych firm lub opinie krążące po internecie. Dzięki temu dowiemy się jak przebiega współpraca, jakie ceny obowiązują i czy klienci, który dotychczas korzystali z usług przedsiębiorstw są zadowoleni. Ułatwi nam to w znaczący sposób dokonanie wyboru.

dokumenty

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Każde wykonane przez specjalistów badania odnośnie gleby są skrupulatnie dokumentowane. Dokumentacja geotechniczna składa się zarówno z części pisemnej jak i graficznej. W pierwszej części znajdują się dokładne opisy i analizy gruntu oraz zalecenia odnośnie wyboru fundamentów. Część graficzna zawiera mapy zawierające przekrój goetchniczny, a także dokładną lokalizację wykonanych podczas badań odwiertów.

W dokumentach znajdziemy także informacje na temat występujących rodzajów gruntów, ich parametrów oraz ich położenia względem siebie. Dowiemy się z nich także o nośności gruntów, występowaniu wód gruntowych, możliwych zmianach jakie mogą zajść w przyszłości. Dodatkowo umieszczane są także zalecenia odnośnie sposobów odwodnienia i zabezpieczenia terenu w przypadku chęci umiejscowienia budynku na trudnych terenach bądź skarpach.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):