przegląd budowlany
Przegląd budowlany

Przeglądy obiektów budowalnych – co trzeba o nich wiedzieć?

0 220

Kontrola stanu technicznego budynku nie jest kwestią, którą nakazuje nam się zająć wyłącznie zdrowy rozsądek i przezorność – jest to obowiązek, do którego jesteśmy zobligowani prawnie i za którego nieprzestrzeganie grożą konsekwencje. Co ile więc powinniśmy taki przegląd przeprowadzić? Kto może przegląd zatwierdzić i jakie grożą nam kary w przypadku zaniedbania tego obowiązku?

Kontrole obiektów budowlanych można podzielić na dwie grupy: takie, które jesteśmy zobowiązani przeprowadzać raz do roku i takie, które należy wykonać raz na pięć lat.

Co musimy kontrolować co roku?

Co dwanaście miesięcy trzeba upewnić się, że instalacja gazowa, wentylacyjna oraz przewody kominowe działają bez żadnego zarzutu. Należy też zwrócić uwagę na ogólny stan budynku, na przykład na to, czy posiada on stabilną konstrukcję, czy na ścianach nie ma widocznych zawilgoconych lub pękniętych miejsc. Istotne jest też sprawdzenie dachu – koniecznie trzeba zbadać, czy jego konstrukcja nie jest w żaden sposób przeciążona. Warto zainteresować się każdym, nawet najmniejszym uchybieniem – w grę bowiem wchodzi bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z budynku.

Oczywiście nie wszyscy mają kwalifikacje do przeprowadzania takich przeglądów. To zadanie należy do osób posiadających specjalistyczne uprawnienia budowlane. Za każdym razem taka osoba spisuje specjalny protokół, w którym zawarty jest opis stanu technicznego budynku oraz w którym drobiazgowo wypisane są wszelkie uchybienia, które zwróciły uwagę specjalisty przeprowadzającego kontrolę. Poza tym w protokole znajdują się informacje, jakie prace muszą być wykonane w celu naprawy tych uchybień. Po zrealizowaniu robót naprawczych właściciel budynku otrzymuje specjalne zaświadczenie, które powinien przechowywać co najmniej do kolejnej kontroli.

 

przeglądy obiektów budowlanych

 

Rzadziej, bo raz na pięć lat należy dokonać przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej – sprawdzana jest wtedy sprawność połączeń, zabezpieczeń tych instalacji oraz ochrona od porażeń czy stan uziemienia. Poza tym jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych działających w klimatyzacji, jeżeli ta jest dostępna w budynku.

Dla własnego bezpieczeństwa raz na jakiś czas powinniśmy upewnić się co do stanu technicznego takich elementów domu jak części budynku lub instalacji, na które mogą oddziaływać gwałtowne wpływy atmosferyczne (takie jak wyładowania bądź gwałtowny wiatr). Tego rodzaju przeglądy należy dokonać zwłaszcza wtedy, gdy nastąpiły różne ekstremalne zjawiska pogodowe, mogące naruszyć stan techniczny budynku. Gdy tego nie zrobimy nie będziemy ścigani z urzędu, jednak należy o tym myśleć jeżeli mamy na uwadze bezpieczeństwo własne i innych osób, które korzystają z budynku.

Co po przeglądzie?

Warto wziąć sobie do serca wszelkie błędy i uchybienia, które znajdą się w protokole po przeglądzie budynku, ponieważ jeżeli nie dopilnujemy ich naprawy, będziemy podlegać karze grzywny, a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności. Sąd rejonowy może orzec, że nie naprawiając usterek wymienionych w protokole przykładamy się do tworzenia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, albo że stanowimy zagrożenie dla środowiska. Co istotne, gdy nie będziemy posiadać dokumentacji z okresowych kontroli budynku możemy mieć problem z uzyskaniem odszkodowania od naszego ubezpieczyciela.

Reasumując, nie podchodząc poważnie do przeprowadzania przeglądów obiektów budowlanych możemy być nie tylko narażeni na niebezpieczeństwo podczas korzystania z budynku, ale również możemy narazić się na różne konsekwencje prawne.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):