przegląd budowlany
Przegląd budowlany

Obowiązkowe przeglądy budowlane nieruchomości

0 148

Według przepisów Prawa budowlanego, właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do przeprowadzania, z pomocą wykwalifikowanych specjalistów, okresowych przeglądów budowlanych swoich nieruchomości pod kątem ich stanu technicznego. Na liście obowiązkowych przeglądów znajdują się zarówno kontrole konieczne do wykonania minimum raz w roku, jak i te wykonywane co 5 lat. Bez względu na okres, każdy przegląd budowlany może wykryć usterki konieczne do niezwłocznego usunięcia i naprawienia tak, by nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i mienia. Jakie przeglądy budowlane są obowiązkowe i na czym polegają?

Co obejmują przeglądy budowlane nieruchomości? 

Zakres przeglądów budowlanych jest w dużej mierze zależny od tego o jakim okresowym przeglądzie mowa. W przypadku przeglądów corocznych, wykonywanych obowiązkowo przynajmniej raz w roku, prawo budowlane nakazuje sprawdzenie elementów zewnętrznych obiektu i instalacji oraz wszystkich elementów narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych i wywołane przez nie uszkodzenia. Podczas przeglądu rocznego kontrolowane są elementy techniczne i instalacje znajdujące się pod wpływem działania niskich temperatur, wiatru, deszczu i śniegu, a także instalacje służące ochronie środowiska, instalacje gazowe i przewody kominowe. 

Jak wskazuje art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego, w przypadku obowiązkowych, pięcioletnich przeglądów budowlanych konieczne jest objęcie kontrolą stanu technicznego elementów sprawdzanych podczas przeglądów corocznych, a także elementów dodatkowych potwierdzających przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego. W związku z tym przegląd pięcioletni dotyczy samego obiektu i jego bliskiego otoczenia, obejmując m.in. sprawdzenie instalacji gazowych i przewodów kominowych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, elementów budynku i instalacji narażonych na działanie czynników atmosferycznych, instalacji elektrycznej oraz odgromowej, a także ogólnej przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu i otoczenia. Sprawdzanie stanu technicznego budynków, stanu instalacji gazowych, elektrycznych, piorunochronnych, kominowych oraz stanu instalacji służących ochronie środowiska podlega obowiązkowi na podstawie Prawa Budowlanego.

przegląd budynku

Ostatnią, nie posiadającą ustalonego odstępu czasowego kategorią przeglądów budowlanych dla różnego rodzaju nieruchomości są przeglądy kontrolne, wykonywane po wystąpieniu awarii i jej usunięciu. Przegląd ma w takim wypadku potwierdzić całkowite usunięcie usterki i jej przyczyny oraz sprawdzić, czy sposób w jaki uszkodzenie zostało usunięte nie jest sam w sobie czynnikiem ryzyka dla dalszych awarii i usterek. 

Jak często przeprowadza się obowiązkowe przeglądy budowlane nieruchomości? 

Dwie główne kategorie obowiązkowych przeglądów budowlanych nieruchomości to przegląd roczny, wykonywany przynajmniej raz w okresie 365 dni oraz przegląd pięcioletni budynku. Ich zakres został jasno określony w Prawie budowlanym i zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokół przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego musi uwzględniać powód, zakres przeprowadzonych kontroli oraz jej wyniki. Dopełnienie obowiązku okresowych przeglądów budowlanych jest o tyle ważne, że w razie wystąpienia jakiejś awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, w przypadku dochodzenia jej przyczyn i odkrycia braku obowiązkowych przeglądów, na właściciela nieruchomości mogą zostać nałożone dodatkowe kary za zaniedbania stanu technicznego budynku i bezpośrednie narażenie ludzi i mienia na straty. 

Każdy przegląd budowlany nieruchomości powinien być zlecony specjalistom posiadającym uprawnienia do prowadzenia przeglądów i ekspertyz budowlanych oraz sporządzania protokołów przeglądu na podstawie dokonanych pomiarów. Zależnie od sprawdzanego obszaru, konieczne może być pojawienie się w budynku kilku specjalistów (niekoniecznie w jednym terminie), sprawdzających sprawność poszczególnych instalacji właściwych dla ich specjalizacji. 

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):