kierownik budowy
Biurowce i wieżowce

Specjaliści na placu budowy biurowca

0 106

Inwestycje budowlane, między innymi te dotyczące wznoszenia biurowców wymagają znajomości odpowiednich przepisów i zasad. Cały proces budowlany reguluje oczywiście konkretna ustawa, a mianowicie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Cały proces, który prowadzi do realizacji danej inwestycji budowlanej ogólnie nazwany jest procesem inwestycyjno-budowlanym. Dotyczy nie tylko realizacji samych prac budowlanych, ale także ich odbioru i ostatecznego oddania budynku czy też biurowca do użytku.  Uczestnicy wspomnianego procesu, a więc specjaliści którzy na placu budowy są niezbędni, to kolejno inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy.

Wiele osób myli wskazane powyżej profesje i nie rozumie czym konkretnie zajmuje się każdy z wymienionych specjalistów. A różnice między nimi i wykonywanymi przez nich obowiązkami są znaczące!

Różnice między zadaniami specjalistów na budowie


Inwestor może korzystać ze wsparcia inwestora zastępczego i tak zwykle się dzieje. To właśnie ten drugi specjalista działa w jego imieniu i reprezentuje jego osobę przed kolejnymi wykonawcami. Ogólnie rzecz biorąc do jego zadań należy organizacja całej budowy. Jego obowiązkiem jest też zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów, zatrudnienie kierownika budowy i kupno materiałów. Krótko mówiąc – czuwa on nad całością wykonywanych prac.

Inspektor nadzoru inwestorskiego skupia się natomiast na  nadzorze na podstawie umowy z inwestorem. Czuwa nad realizacją projektu, tak by całość zgodna była z obowiązującymi przepisami. Specjalista kontroluje również jakość wykonywanych prac i odpowiada za ewentualne wady i błędy w trakcie wykonywania inwestycji. Odpowiedzialność na nim spoczywająca jest zatem ogromna. Decyzja o zatrudnieniu specjalisty tego rodzaju powinna być zatem dobrze przemyślana.

Powyższe nie zmienia oczywiście faktu, że cały proces zaczyna się od projektanta. To przecież on musi stworzyć plan i projekt architektoniczny. Dokładnie w taki sposób, by spełniał on wszystkie warunki i był zgodny z obowiązującymi przepisami. Kierownik budowy prowadzi natomiast dziennik budowy i sprawuje nadzór nad wykonawcami, innymi słowy – ekipą budowlaną.

pracownicy na budowie
Inwestycja krok po kroku – jak to wygląda?


Rozpoczęcie inwestycji zaczyna się od otrzymania pozwolenia na budowę. Takowe wydaje starosta na podstawie złożonego wniosku. By wniosek był kompletny musi zawierać między innymi cztery egzemplarze projektu budowlanego czy też decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli całość dokumentów jest kompletna, inwestor może wybrać  konkretny już projekt budowlany. Ten musi z kolei być zgodny z wymogami planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaczyna się od wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie i wykonania odpowiednich przyłączy. Jak już zostało wspomniane – na tym etapie niezbędne jest prowadzenie dziennika budowy, za który odpowiedzialny jest kierownik budowy. Sam teren budowy musi być natomiast odpowiednio oznaczony. Zakończone już prace zgłasza się do urzędu, by finalnie uzyskać pozwolenia na użytkowanie nowopowstałego biurowca. Taką decyzję wydaje nadzór budowlany po przeprowadzeniu na miejscu kontroli.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):