Usługi budowlane

Rola rzeczoznawcy budowlanego w odbudowie zabytkowych budynków

0 95

Konserwacja obiektów zabytkowych jest niezwykle istotna, ponieważ dzięki niej możliwe jest zachowanie dorobku kulturalnego. Z tego właśnie powodu konserwacja zabytków zaliczana jest do jednej z dziedzin naukowych, historii sztuki. Głównym celem konserwacji zabytkowych budynków jest utrzymanie danego obiektu w jak najlepszym stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na wydłużenie czasu jego istnienia.

Konserwacja zabytków – jakie są jej cele?

Działania konserwatorskie wykonywane są w celu zabezpieczenia i utrwalenia danego zabytku, co pozwala na zatrzymanie jego naturalnych procesów wyniszczenia i destrukcji. Dzięki konserwacji obiektów zabytkowych możliwe jest ocalenie historycznych budowli i pozostawienie ich dla przyszłych pokoleń. Proces ten jest bardzo ważny dla każdego kraju, ponieważ pozwala na utrzymanie tradycji i historii danego państwa. To, w jaki sposób mają być wykonywane prace konserwatorskie regulowane jest przez prawo. Ustawa dokładnie wskazuje, jakie osoby mogą być zaangażowane w proces przeprowadzanych prac. W przypadku obiektów zaliczanych do rejestru zabytków, jak również tych znajdujących się na liście skarbów dziedzictwa, działania mające na celu konserwację danego budynku mogą być prowadzone jedynie przez osoby posiadające należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zanim jednak szczegółowo przejdziemy do tego, jakie osoby spełniają wszystkie narzucone odgórnie wymagania, należy powiedzieć kilka słów o tym, jak wygląda przebieg prac konserwatorskich w przypadku budynków zabytkowych.

Prace konserwatorskie – jak wyglądają ekspertyzy budowlane?

Konserwacja obiektów zabytkowych, z perspektywy zabiegów technicznych, ma na celu utrzymanie budynku w niezmienionym stanie przez możliwie, jak najdłuższy czas. Prace wykonywane są wieloetapowo, przez co proces ten jest bardzo czasochłonny i skomplikowany. Zanim rozpoczęte zostaną jakiekolwiek działania, bardzo istotne jest przeprowadzenie inwentaryzacji danego obiektu. Inwentaryzacja polega na dokładnym udokumentowaniu stanu technicznego zabytkowego budynku, podawany jest również jego czas powstania i przybliżona wartość elementów konstrukcyjnych. Potem zaś zostaje opracowany plan konserwacji oraz ilość zabiegów, które pozwolą na skuteczne opóźnienie procesu destrukcji poszczególnych części obiektu. Na tym etapie niekiedy wykonuje się również osuszanie budynku, wzmacnianie jego struktury, jak również usuwanie mikroorganizmów – np. grzybów.

W przypadku potrzeby odtworzenia fragmentów architektonicznych zabytkowego budynku prace, które są wówczas wykonywane nazywa się renowacją. Wszelkie ubytki konstrukcyjne budowli często są wynikiem wpływu czynników naturalnych – wody, wilgoci lub słońca. W takiej sytuacji renowacja pozwala na odbudowanie utraconych części i dzięki niej możliwe jest przywrócenie budynku do możliwie, jak najlepszego stanu technicznego.

rzeczoznawca budowlany trójmiasto

Rola rzeczoznawcy budowlanego w odbudowie zabytkowych budynków

Rzeczoznawca budowlany jest w przypadku konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych bardzo istotną osobą. Wszelkie prace nie mogłyby bowiem zostać rozpoczęte, gdyby nie wcześniej przeprowadzone działania przez tego specjalistę. Rzeczoznawca budowlany to osoba, która posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa. To właśnie jego zadaniem jest przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej, która jest nieodłącznym elementem prac konserwatorskich i renowacyjnych obiektów zabytkowych. Do jego obowiązków należy również wydawanie opinii na temat stanu technicznego danego budynku i jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W przypadku konserwacji i renowacji zabytkowych budynków, rzeczoznawca budowlany pełni niezastąpioną i niezwykle odpowiedzialną rolę. Proces odbudowy zabytków jest niezwykle trudny, a powodzenie prac w dużej mierze zależy od odpowiednio przeprowadzonej inwentaryzacji przez rzeczoznawcę budowlanego. Na całe szczęście polskie prawo dokładnie reguluje kwestię dotyczącą osób, które mogą uczestniczyć w procesie konserwacji i renowacji budynku. Dzięki temu ryzyko, że zostaną popełnione błędy jest znikome, ponieważ zatrudniani są tylko rzeczoznawcy, którzy mają należyte doświadczenie w tej dziedzinie.

 

 

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):