geodeta
Budowa domu

Rola geodety w budownictwie

951

Proces budowy domu jest długotrwały i wymaga zatrudnienia wielu specjalistów. Jednym z nich jest z pewnością geodeta. Jego usługi są potrzebne jeszcze przed rozpoczęciem budowy oraz po jej zakończeniu. Czym dokładnie się zajmuje i z jakich usług powinniśmy skorzystać przed rozpoczęciem prac budowlańców?

Wyznaczenie granic

Jeszcze przed zakupem działki warto skorzystać z usług geodezyjnych by dowiedzieć się gdzie nasza posesja się znajduje. Jeżeli nie mamy pewności co do przebiegu granic, warto zainwestować w ich wznowienie lub wyznaczenie. Wtedy z pewnością będziemy mogli postawić płot bez strachu o przywłaszczenie części sąsiada lub zmniejszenie powierzchni naszego żytku. Jest to bardzo ważne, gdyż wiedza na temat posiadanych powierzchni danych użytków (np. terenów budowlanych, rolnych) będziemy później płacić podatki. Dla posiadaczy upraw ta wiedza jest kluczowa, aby odpowiednio rozliczać się z KRUZem oraz pobierać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Gdy po kilku latach przy wykonywaniu pomiarów nawet w innym celu okaże się, że powierzchnia ta jest przekłamana.

Mapa do celów projektowych

Kolejnym etapem jest sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych. Jego rolą jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania terenu, które obejmuje wszelkie planowane inwestycje, zmiany oraz aktualny przebieg sieci uzbrojenia terenu. Na jego postawie sporządza się aktualną mapę, na której architekt może zlokalizować budynek oraz plan przyłączy do poszczególnych sieci. Wykonanie tej mapy jest konieczne, gdyż wchodzi ona w skład pełnej dokumentacji budowy.

Wytyczenie budynku

Kiedy wszystkie wcześniejsze etapy zostaną wypełnione i otrzymamy pozwolenie na budowę, znów widzimy się z geodetą. Tym razem wyznacza on budynek oraz przebieg przyłączy na naszej działce, tak, aby pracownicy budowy wiedzieli gdzie przeprowadzić swoje prace. Wytyczenie budynku rozpoczyna się od sporządzenia szkicu dokumentacyjnego, czyli dokumentu, w którym zawarte są wszystkie miary potrzebne do wyniesienia punktów charakterystycznych oraz osi budynku w terenie. Na podstawie szkicu, geodeta nawiązuje się do punktów osnowy o znanych współrzędnych i tyczy potrzebne miary. Wszelkie niewielkie zmiany zaznaczane są na bieżąco na szkicu dokumentacyjnym w terenie. Dodatkowo po wyznaczeniu punktów kontroluje się odległości między nimi, główne przekątne budynku oraz miary do pobliskich budowli, tak, aby bez problemu można było wyznaczyć punkty jeszcze raz w razie ich zniszczenia. Wszystkie dane zaznacza się na powstałym w trakcie prac szkicu tyczenia. Po wykonaniu pomiaru geodeta dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz przekazuje oryginał dokumentacji kierownikowi budowy, kopię zaś otrzymuje inwestor. W tym momencie możemy przystąpić do wznoszenia naszego wymarzonego domu.

Czy będą zdjęcia?

Wszelkie prace geodeci wykonują za pomocą specjalistycznego sprzętu. Starsi datą wciąż korzystają z teodolitów pozbawionych mechanicznych, automatycznych funkcji. W ich przypadku liczy się dobre oko oraz przeprowadzenie większej ilości obliczeń. Nowszym rozwiązaniem jest użycie tachimetru, czyli teodolitu wzbogaconego o system komputerowy. W ich przypadku dane zapisywane są w urządzeniu, nie na kartce jak w wypadku wcześniej wspomnianego sprzętu. Dodatkowo w czasie prac można wykonać automatyczne obliczenia wspomagając się zainstalowanymi już programami. W obu przypadkach geodeta mierzy kąty poziome, pionowe oraz odległości, które odczytuje przy nacelowanie lunetą na odpowiedni punkt. Instrumenty te nie posiadają funkcji robienia zdjęć. Jak widać rola geodety podczas budowy jest bardzo ważna, gdyż odpowiada on za odpowiednie wyznaczenie zarówno działki, jak i budynku. Jeśli nie wykona on swojej pracy odpowiednio może nam grozić nawet katastrofa budowlana.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.