przeglądy budowlane
Nadzór budowlany

Przeglądy okresowe budynków, czyli jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

286

Zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa budynku sprawi, że użytkowcy będą mogli swobodnie korzystać z danego obiektu bez obaw o nagłe ewentualności. Poddawanie budynków regularnym przeglądom upewni nas, że w danym lokalu można spokojnie mieszkać lub prowadzić działalność. Co ważne, zadbanie o przeprowadzenie przeglądu okresowe budynków stanowi obowiązek dla każdego właściciela i zarządcy.

Przeglądy budowlane muszą dokonywać osoby wykwalifikowane lub firmy, które posiadają odpowiednie doświadczenie i możliwość wykonywania takich działań. Co ważne niezastosowanie się do obowiązujących przepisów wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności w tej kwestii w postaci grzywny, a nawet z kary aresztu lub tymczasowego pozbawienia wolności (jeśli brak przeglądu doprowadzi do tragedii). Rodzaj kontroli, a także ich zakres oraz częstotliwość z jaką mają być wykonane są zależne od rodzaju budynku.

Kontrole, o których należy pamiętać raz do roku

Co najmniej raz należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej, zarówno przewodów, kurka głównego jak i urządzeń domowych, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, a także wszelkich instalacji służących ochronie środowiska. Kontroli powinno zostać poddane szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków czy śmietniki. Taki zakres kontroli dotyczy domów jednorodzinnych, a także obiektów budownictwa zagrodowego oraz budynków gospodarczych niewymagających pozwolenia na budowę.

W przypadku domów wielorodzinnych konieczne jest przeprowadzenie bardziej dokładnego przeglądu budynku z uwzględnieniem również stanu budowli oraz instalacji, które codziennie narażone są na wpływ szkodliwych czynników atmosferycznych. Kontroli podlegają także zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych, balustrady, balkony, elementy ścian zewnętrznych, elementy odwodnienia budynku, pokrycie dachowe, instalacje centralnego ogrzewania czy zabezpieczenia przeciwpożarowe. W takim przypadku przeglądy okresowe budynków powinny zostać przeprowadzone w każdym roku kalendarzowym.

Okresowe kontrole budynków wykonywane co 5 lat

Co 5 lat należy dodatkowo oddać konkretny budynek do kontroli w bardziej szerszym zakresie. Powinna zostać skontrolowana instalacja elektryczna i piorunochronna, środki ochrony od porażeń, oporność instalacji przewodów, uziemienie instalacji oraz stan sprawności połączeń. Osoba dokonująca kontroli zwraca również na otoczenie i zadbanie o wygląd danego obiektu.

przegląd budowlany

 

Dlaczego systematyczne przeglądy okresowe budynków są tak ważne?

Regularna kontrolowanie budynków nie są tylko koniecznością i obowiązkiem. Jest to również sposób aby zagwarantować sobie i swojej rodzinie maksymalne bezpieczeństwo. Mimo, że przegląd nie należy do najtańszych i wiele osób ignoruje ten obowiązek warto pamiętać, że kontrola budynku leży w naszym interesie, a niezastosowanie się do panujących obowiązków grozi nam wysoką karą. Równie ważne jest usuwanie usterek, które zostały wykryte podczas poprzedniego przeglądu, a niezastosowanie się do danych zaleceń również jest karalne.

 

Czym jest protokół wykonywany podczas kontroli?

Każdy specjalista, których dokonał kontroli budynku sporządza za każdym razem odpowiedni protokół, a właściciel ma obowiązek przechowywania go wraz z dokumentacją danego obiektu. W protokole określone zostają: stan techniczny badanych elementów budynku, rozmiaru uszkodzeń, jego zużycie, zakres zalecanych prac konserwacyjnych i remontowych, ich kolejność wykonywania oraz wszelkie inne zalecenia związane z prowadzeniem obiektu, a także opis robót, które nie zostały zrealizowane chociaż były zlecone w poprzednich przeglądach.

Protokół nie jest przekazywany organom nadzoru budowlanego, chyba że w trakcie kontroli zauważono uszkodzenia, które mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców. W takiej sytuacji osoba, która dokonuje przeglądu budowlanego ma obowiązek bezzwłocznie przesłać kopię sporządzonego protokołu do nadzoru. Dzięki regularnym przeglądem okresowym możemy być pewni, że obiekt budowlany jest całkowicie bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla naszych najbliższych dla nas samych.

 

Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych

Obiekty wielkopowierzchniowe według Prawa Budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z 07.07.1994r.) powinny zaś podlegać kontroli dwa razy w roku – pierwszy do końca maja, drugi do końca listopada. Przepis ten dotyczy budynków, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 (bez względu na dach) oraz obiektów budowlanych innych niż budynki, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2. Kontroli powinny podlec elementy budynku, budowli oraz wszelkie instalacje. O przeprowadzonym nadzorze powinien zostać powiadomiony PINB.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.