Usługi budowlane

Prace na wysokości – zagrożenia i zapobieganie wypadkom

241

Prace na wysokości należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych, jakie obecnie się wykonuje. Według danych GUS, tylko w 2002 r. upadki z wysokości stanowiły aż 30% wszystkich odnotowanych w Polsce wypadków przy pracy. Na ogół były to przypadki bardzo ciężkie, a nawet  śmiertelne.

Praca na wysokościach, jako szczególnie niebezpieczna, powinna być wykonywana przez osoby posiadające właściwe przygotowanie i kwalifikacje oraz dysponujące odpowiednimi urządzeniami zabezpieczającymi i sprzętem asekuracyjnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) praca na wysokościach to praca „wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi”. Ze względów bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy wykazującej wysoki stopień zagrożenia zdrowia i życia ludzi, powinny być zachowane szczególne środki ostrożności, które zagwarantują maksimum bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że prace na wysokościach, w myśl wspomnianego wyżej aktu prawnego, nie obejmują prac na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej są wykonywane, jeżeli:

 • powierzchnia ze wszystkich stron osłonięta jest do wysokości minimum 1,5 m ścianami pełnymi lub ścianami z przeszklonymi oknami;
 • powierzchnia posiada stałe konstrukcje lub urządzenia, które chronią pracownika wykonującego prace na wysokości przed upadkiem.

Firmy trudniące się wykonywaniem prac na wysokościach zobowiązane są do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwych ze względu na charakter prowadzonej działalności. Zadaniem tych przepisów jest zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom. Powierzchnie wzniesione powyżej 1 m ponad poziom gruntu lub podłogi, na których wykonywane mają być prace wysokościowe, powinny mieć zainstalowane zabezpieczenia w postaci ochronnych poręczy, poprzeczek, itp. Zapewnienie bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych na drabinach i rusztowaniach, ustawionych na wysokości nieprzekraczającej 2 m nad poziomem ziemi lub podłogi, wymaga, aby rusztowania, pomosty i inne elementy:

 • zapewniały stabilność konstrukcji;
 • posiadały wytrzymałość dostosowaną do przewidywanego obciążenia;
 • były zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia;
 • posiadały stabilną, równą i trwale umocowaną do elementów konstrukcyjnych podłogę (dotyczy pomostów);
 • posiadały umieszczoną czytelną informację o dopuszczalnym obciążeniu.

W przypadku prac wykonywanych na rusztowaniach na wysokościach przekraczających 2 m nad poziomem gruntu/podłogi należy ponadto:

 • zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo komunikacji pionowej oraz zapewnienie bezpiecznego dojścia do stanowiska pracy;
 • dokonać odbioru technicznego rusztowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieco odmienne wymagania obowiązują w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 2 m na słupach, masztach, kominach, wieżach, itp. Należy wtedy:

 • sprawdzić stan techniczny urządzeń i konstrukcji, na których mają być prowadzone prace;
 • zaopatrzyć pracowników w stosowny, w zależności od rodzaju wykonywanych prac, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, np. szelki z linką bezpieczeństwa;
 • wyposażyć pracowników w hełmy ochronne z przeznaczeniem do prac na wysokościach.

Należy zaznaczyć, że prace na wysokości są specyficznym zajęciem wymagającym od pracownika posiadania określonych predyspozycji oraz cech, takich jak cierpliwość i opanowanie. Jeden nieostrożny ruch wykonany podczas zadań prowadzonych na wysokości może doprowadzić do upadku lub innych niebezpiecznych sytuacji. Niezwykle istotna jest też odpowiedzialność za innych pracowników. W przypadku, gdy jeden z nich znajduje się w niebezpieczeństwie, wymagane jest bezwzględne przerwanie pracy i udzielenie natychmiastowej pomocy.

Tam, gdzie nie ma możliwości ustawienia zabezpieczeń w postaci barierek, poręczy itp., nieodłącznym elementem wielu prac prowadzonych na dużych wysokościach jest profesjonalny sprzęt alpinistyczny. Akcesoria takie jak linki bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa, uprzęże, amortyzatory oraz inny sprzęt wysokościowy i systemy asekuracyjne, ułatwiają pracę oraz chronią zdrowie i życie pracowników. Bezpieczeństwo ludzi powinno być nadrzędnym celem każdej firmy i instytucji, której profil działalności związany jest z wykonywaniem praz wysokościowych, głębokościowych czy prowadzeniem akcji ratunkowych. Z uwagi na to, że od niezawodności sprzętu alpinistycznego często zależy zdrowie i życie ludzkie, należy zwracać szczególną uwagę na jego jakość i sposób wykonania. Wyznacznikiem powinno być tu spełnianie przez sprzęt alpinistyczny określonych norm oraz posiadanie certyfikatów poświadczających jego jakość. Przykładem miejsca, gdzie można nabyć profesjonalny sprzęt do pracy na wysokościach oraz liczyć na doradztwo w tym zakresie jest http://protekt.com.pl/?page=kategoria.

Grafika: Protekt

Prace na wysokości – zagrożenia i zapobieganie wypadkom
5 (100%) 1 vote

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.