usługi geodezyjne ełk
Usługi budowlane

Jak zastać geodetą?

0 309

Czym zajmuje się geodeta?

Usługi geodezyjne, to kompleksowe usługi z zakresu geodezji i kartografii. Dotyczą zarówno geodezji prawnej, a więc wszelkich podziałów, wyznaczania granic i map prawnych, jak i geodezji inżynieryjnej, czyli obsługi budów i inwentaryzacji.  Wszelkich działań z zakresu geodezji dokonuje oczywiście geodeta – osoba z koniecznymi w tej sytuacji uprawnieniami zawodowymi. Droga do ich zdobycia jest dość długa. Zważywszy jednak na to, że geodeta to zawód niezwykle odpowiedzialny, ten fakt nie powinien nikogo dziwić.

Jak zostać geodetą?

Aby zostać geodetą należy spełnić konkretne warunki. Przede wszystkim trzeba posiadać wykształcenie wyższe, średnie lub średnie branżowe. Oprócz tego należy mieć co najmniej rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dwa lata praktyki w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo sześć w przypadku wykształcenia średniego lub średniego branżowego. By zostać geodetą trzeba także wykazać się znajomością przepisów z dziedziny geodezji i kartografii oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Starający się o uprawienia zawodowe geodety nie może być też karany za przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i samorządu terytorialnego, etc.

geodeta ełkPo spełnieniu powyższych warunków, osoba zainteresowana nadaniem jej uprawnień zawodowych powinna w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii złożyć wniosek o nadanie jej uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Do niego dołączone musi zostać między innymi świadectwo ukończenia odpowiednich praktyk. To jednak nie koniec starań. Osoba, której praktyki zostaną zweryfikowane pozytywnie przystępuje jeszcze do egzaminu zawodowego, który składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do tej drugiej jest oczywiście zaliczenie pierwszej. Dopiero po zdaniu całości, geodeta otrzymuje prawo do wykonywania zawodu w zakresie wnioskowanym.

Zakres nadanych uprawnień

Nadane w ten sposób uprawnienia są konieczne do wykonywania samodzielnych funkcji związanych z zawodem. Te z kolei, jak już zostało wspomniane nadawane są w poszczególnych zakresach. Mowa tu o geodezyjnych pomiarach sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, a także rozgraniczaniu i podziale nieruchomości lub gruntów oraz sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych. Kolejne zakresy dotyczą geodezyjnych pomiarów podstawowych, geodezyjnej obsługi inwestycji, geodezyjnych urządzeń terenów rolnych i leśnych, redakcji map, fotogrametrii i teledetekcji.

Czego dotyczą usługi geodezyjne?

Wszystko zależy od tego do jakiego geodety zgłosimy się o pomoc i jakiego typu doradztwa potrzebujemy. Bywa na przykład, że zależy nam na niestandardowych pomiarach geodezyjnych. Na szczęście są specjaliści, którzy i z takimi nam pomogą, jak choćby Maria Songin, geodeta z Pracowni Geodezyjnej GEOTIM. W zakresie usług przez nią świadczonych znajdują się również mapy numeryczne do celów projektowych, na przykład pod budowę czy pod plany zagospodarowania przestrzennego, a także podziały nieruchomości, czyli wydzielanie działek do sprzedaży lub podziały do zniesienia współwłasności. usługi geodezyjne ełkOprócz tego w pracowni wykonać można również tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych, geodezyjną obsługę inwestycji, wznowienie granic nieruchomości, czyli okazanie granic w terenie właścicielom sąsiadujących działek, a także numeryczną mapę zasadniczą. Pozostałe usługi to kolejno: dokumentacja geodezyjna do aktu notarialnego i ksiąg wieczystych, rozgraniczenia nieruchomości i mapy tematyczne tworzone numerycznie.

 

Jak widać, usługi geodezyjne są w wielu dziedzinach życia po prostu niezbędne. Korzystając z usług geodety mamy pewność, że ominą nas w przyszłości na przykład… sąsiedzkie konflikty. Precyzyjne wyznaczenie granic działki, to jednak tylko kropla w morzu. Odpowiedni specjalista może pomóc nam w wielu innych problematycznych kwestiach.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):