dom z instalacją fotowoltaiczną
Maszyny i urządzenia

Jak działa magazynowanie energii w sieci fotowoltaicznej?

0 63

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Spowodowane jest to przede wszystkim chęcią zmniejszenia rachunków za energię elektryczną oraz dbaniem o środowisko naturalne. Energia, którą można wytworzyć za pomocą paneli słonecznych może być przekazywana do elektrowni bądź magazynowana w przypadku wystąpienia nadwyżek.

Magazynowanie energii w sieciach fotowoltaicznych – jak działa

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce magazyn energii to osobne urządzenie lub zespół urządzeń, które służą do przechowywania i magazynowania energii w obojętnej postaci, która nie będzie powodować emisji z obciążeniem dla środowiska naturalnego. Do głównych sposobów magazynowania energii zalicza się:

  • Mechaniczne (koło zamachowe),
  • Elektrochemiczne (baterie, akumulatory),
  • Chemiczne (ogniwa paliwowe, wodór),
  • Elektryczne (superkondensatory),
  • Termiczne (akumulacja ciepła),

Każdy ze sposobów magazynowania energii elektrycznej ma swoje zalety jak i wady. Wybierając daną metodę należy wziąć pod uwagę ilość produkowanej energii przez instalację fotowoltaiczną oraz powierzchnię, na której działa dany system. Magazynowanie energii odbywa się pośrednio lub bezpośrednio w zależności od sposobu jej pozyskiwania.

W gospodarstwach domowych najbardziej popularne jest wykorzystywanie akumulatorów, w których magazynuje się duże ilości wyprodukowanej energii elektrycznej, którą można wykorzystać awaryjnie w przypadku braków w zasilaniu. Rozwiązania oparte na metodach mechanicznych oraz chemicznych przeznaczone są dla dużych przedsiębiorstw oraz farm fotowoltaicznych. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w przypadku wykorzystania superkondensatorów elektrolitycznych o dużych pojemnościach można mieć pewność, że oddadzą one energię z dużą mocą oraz będą w stanie ją magazynować bez spadków swoich właściwości przez prawie 20 lat eksploatacji.

Co z nadwyżką energii elektrycznej?

panele fotowoltaiczne na budynkachJeżeli występują znaczne nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej może ona być magazynowana bądź przekazywana na poczet działających elektrowni. Przekazywanie energii do sieci odbywa się dopiero wtedy, kiedy akumulatory magazynujące są w pełni naładowane i nie będą w stanie przyjąć więcej ładunków.

Posiadając domowy magazyn energii można uzyskać praktycznie całkowitą niezależność od publicznych sieci elektrycznych. W nocy, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie ma prawa działać, ponieważ nie ma słońca nie dostarcza energii. Dzięki magazynowaniu nadwyżek można wyprodukować tyle prądu, aby wystarczył do działania urządzeń w gospodarstwie przez całą noc. Warto inwestować w akumulatory magazynujące w miejscach gdzie dochodzi do częstych przerw w dostawie prądu bądź siec elektryczna jest podatna na awarie.

Jedną z największych wad przechowywania nadwyżek energii jest cena akumulatorów. W przypadku zakupu dobrych baterii, które będą działać przez długi czas z dużą wydajnością należy liczyć się z wydatkiem minimum 10-ciu tysięcy złotych z mocą do 10kWh. Minusem tego typu rozwiązań jest także szybkie zużywanie się ogniw. Z badań wynika, że akumulatory są w stanie przeżyć do 10-ciu tysięcy cykli ładowania co przekłada się w czasie na około od 5 do 8 lat stałego użytkowania. Głównie z tego powodu magazynowanie energii może okazać się nieopłacalne dla gospodarstwa, ponieważ naraża je na duże koszty.

Duże nadwyżki energii – co z tym zrobić?

W przypadku dużych obiektów, których zapotrzebowanie na energię jest ogromne należy pamiętać  o stałych dostawach prądu. Każda przerwa w jego dostawie ma negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. Firmy, które muszą mieć stały dostęp do energii stosują magazyny, które są w stanie awaryjnie zasilić wszystkie potrzebne maszyny przez długi czas.

Dzięki wykorzystaniu dużej powierzchni dachowej hal produkcyjnych można zamontować mocne instalacje fotowoltaiczne, które pozwolą na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na energię oraz załadowanie akumulatorów magazynujących. Warto wiedzieć, że na rynku dostępne są urządzenia, które pozwalają przekazywać jak i odbierać energię z publicznej sieci elektrycznej pod pełną kontrolą użytkownika.

Do podstawowych funkcji magazynów energii zalicza się: regulację mocy, większą stabilność instalacji, ograniczenie skutków przeciążeń, pokrycie zapotrzebowania w przypadku braków w dostawie prądu. Zdecydowanie warto interesować się tematyką budowy magazynów energii w przypadku dużych przedsiębiorstw. Dla gospodarstw domowych może okazać się to zbyt kosztowne w stosunku do zysków, dlatego lepiej oddawać energię do publicznego systemu i zmniejszać swoje rachunki.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):