kobieta przeprowadzająca inwentaryzacje
Nadzór budowlany

Doradztwo techniczne w procesie planowania inwestycji

0 56

Planowanie budowy inwestycji to wieloetapowy proces, który już w początkowym okresie charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania. Składają się na niego czynności administracyjne, które są podstawą do wydania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Do kogo należy się zwrócić o pomoc, aby nasz projekt był zgodny z wszelkimi wymaganiami?

Dobrą decyzją każdego przedsiębiorcy będzie podjęcie współpracy z wykwalifikowanym zespołem specjalistów ds. planowania i realizacji inwestycji. Wartością działalności tego typu firm jest wysoka elastyczność i możliwość dostosowania wymaganego zaangażowania. Zaletą jest możliwość poznania krytycznej analizy rynku i uzyskania wysokiej szansy powodzenia planowanego przedsięwzięcia. Dzięki indywidualnemu podejściu do pracy możemy być pewni, że uzyskamy zadowalające efekty.

Pomoc specjalistów w zakresie planowania i realizacji inwestycji

Doradztwo techniczne wyspecjalizowanych firm to wsparcie zarówno na etapie planowania, projektowania, jak i realizacji inwestycji. Pomoc koncentruje się na analizie opłacalności podejmowanej inwestycji i badaniu ewentualnego zwrotu poniesionych kosztów. Zajmuje się opracowaniem wszystkich kosztorysów budowlanych zawierających koszty związane z materiałem i wykonawstwem. Biorąc pod uwagę położenie i właściwości działki, możemy liczyć na pomoc w doborze odpowiedniej lokalizacji, ocenie ukształtowania terenu i analizie ewentualnego zagrożenia wznoszenia budowli, także ocenie warunków gruntowo-wodnych i ich wpływu na postępujące prace budowlane. Doradztwo jest świadczone w zakresie BHP,  akustyki oraz wymogów przepisów przeciwpożarowych. Oferowane usługi dotyczą również działań dotyczących:

  • konsultacji i wsparcia w zebraniu niezbędnej dokumentacji, w tym kredytowej,
  • opracowania ekspertyz technicznych i ich aktualizacji, na każdym etapie budowy,
  • weryfikacji i poprawy projektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem sieci instalacyjnych,
  • weryfikacji jakości technicznej konstrukcji budowlanej i instalacyjnej,
  • przejęcia nadzoru nad budową,
  • bieżącej weryfikacji realizowanych projektów,
  • prowadzenia nadzoru nad pracami wykończeniowymi inwestycji i jej odbiorem.

projekt domu

Powierzenie inwestycji specjalistom, którzy zajmą się usługami projektowymi, a następnie realizacją – to oszczędność czasu i kosztów. Ponadto wsparcie fachowców wyklucza wystąpienie przeszkód administracyjnych lub finansowych. Rzeczoznawca budowlany czy opiekun budowy, zadba by planowana budowa przebiegła zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami, została zakończona i oddana do użytku z sukcesem. Poleganie na doświadczonych specjalistach usprawnia budowlę, nie dopuszczając do generowania żadnych strat.

Co ważne zespół doradców do każdego z projektu podchodzi indywidualnie, przestrzegając tym samym standardów międzynarodowych. Ten sposób pracy odnosi się do każdego z etapów współpracy ze specjalistami, od kwestii projektu, przez planowanie finansów, po realizację i dostawy materiałów. Poleganie na wykwalifikowanym modelu zarządzania umożliwia dokładne dopasowanie kontroli do potrzeb inwestora. W rezultacie otrzymuje on pewną i stabilną ochronę interesów firmy, dotrzymanie i skuteczne egzekwowanie terminów, a także realizację w ramach ustalonego budżetu.   

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):