Facility management
Usługi budowlane

Dlaczego warto inwestować w facility management?

0 24

Sprawne zarządzanie zasobami to cecha która jest oczekiwana od osób na różnych stanowiskach. Należy również wspomnieć, że w głównej mierze dotyczy nie tylko czynnika ludzkiego (zasobów ludzkich), ale także obiektów. Zarządzanie nieruchomościami jest bardzo wymagające, złożone, a niekiedy niezwykle skomplikowane. Jednak wprowadzanie udogodnień i innowacyjnych metod zarządzania nieruchomościami jest przyszłością i zawsze przynosi pozytywne zmiany.

Czym jest facility managment?

Facility management z pozoru może wydawać się czymś niezwykle skomplikowanym. Jest to jednakże błędna interpretacja nazwy. Sam termin używany jest jako określenie dla zbioru efektywnych sposobów zarządzania. Jest to przede wszystkim sektor, który zajmuje się zastosowaniem technologii informacyjnych po to, aby w wydajny sposób wspierać firmy. Chodzi w nim o koordynowanie miejsca pracy z ludźmi i wykonywanymi zadaniami. Wykorzystuje on połączenie kilku gałęzi pokrewnych dziedzin i zasad. Zaczynając od tych dotyczących administrowania przedsiębiorstwem (takich jak ekonomia, zarządzanie czy organizacja) poprzez architekturę miejsca, a na naukach behawioralnych (takich jak socjologia czy psychologia) i inżynierskich kończąc.

Nazwa określenia pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Dosłowne tłumaczenie wyrażenia oznacza zarządzanie udogodnieniami, jednak w języku polskim brakuje trafnego terminu. Odchodząc od dosłownego tłumaczenia można nazwać facility magagement zarządzaniem usługami lub administrowaniem udogodnieniami. Jednak brak jednolitego tłumaczenia powoduje, że najczęściej używane jest angielskie określenie.

Facility management

Facility Management to nic innego jak system, który wspiera zarządzanie nieruchomością od momentu planowania inwestycji, poprzez jej realizację, aż na obsłudze i modernizacji kończąc. Wszystko po to by obiekt mógł być użytkowany w oszczędniejszy, sprawniejszy i bardziej przyjazny ludziom sposób. Pojęcie to jest zatem nierozerwalnie związane z całościowym procesem obsługi nieruchomości. Odbiorcami usług facility management są zatem zarządcy i projektanci budynków.

Głównymi zadaniami facility management jest dostarczenie, utrzymanie i rozwój usług obejmujących zarządzanie przestrzenią oraz zapewnienie sprawności wszelkiego rodzaju infrastruktury. Natomiast jego cele to:

  • ochrona majątku przed utratą pierwotnej wartości;
  • utrzymanie obiektu w jak najlepszym, niepogorszonym stanie technicznym;
  • zagwarantowanie udogodnień, których celem jest pomoc w realizacji celów organizacji.

Najlepszą sytuacją jest zapewnienie facility managementu już na etapie projektowania budynku. Wpływa to korzystnie na cały obiekt, przekładając się również na jego przyszłe, codzienne wykorzystywanie. Dzięki narzędziom zarządczym możliwe jest korzystanie z niego tak, aby czerpać jak najwięcej zysków ponosząc przy tym jak najniższe koszty eksploatacji. Jednakże wdrożenie takich rozwiązań jest możliwe na każdym etapie inwestycji.

Wsparcie jakie daje facility management

Facility management zapewnia kompleksowe wsparcie w zarządzaniu budynkami. Stosowanie różnego rodzaju rozwiązań zgodnych z aktualnymi wymogami, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod planowania miejsc pracy, budynków, przestrzeni i ich technologii jest niewątpliwym krokiem zmierzającym ku rozwojowi.

Systemy facility management są w stanie wykrywać błędy, przez co możliwe jest ich szybkie naprawienie, tak aby nie generować dodatkowych strat i niebezpieczeństwa dla osób przebywających na ich terenie. Prowadzenie starannego nadzoru i serwisu nad urządzeniami i systemami technicznymi zainstalowanymi w budynkach zapewnia fachową obsługę techniczną.

Oprócz konserwacji i serwisu zapewnia to także stałą kontrolę nad parametrami i wykonywanie regularnych przeglądów. Pozwala to na wyeliminowanie wielu awarii, oraz zapewnienie prawidłowego działania i efektywności wszystkich instalacji i systemów. Właściciel budynku może być wtedy pewien, że obsługa zna aktualny stan obiektu, na bieżąco wykrywa i usuwa usterki, co przekłada się na minimalizację kosztów eksploatacji budynków.

Facility management

Koszty ponoszone na facility management to nie tyle straty, co inwestycja, która przyniesie w przyszłości wymierne korzyści. Poprawa funkcjonalności obiektu przekłada się zarówno na osoby, które z niego korzystają, jak i na właścicieli.

Wdrożenie innowacyjnych usług nawet takich jak korzystanie z odnawialnych źródeł energii wpływa na oszczędności oraz na wizerunek. Używanie chociażby paneli fotowoltaicznych można wykorzystać jako atut, służący do promowania firmy jako ekologicznej i przyjaznej planecie. Co z kolei jest pozytywnym sygnałem kierowanym w stronę klientów, który zwiększa konkurencyjność na rynku.

Facility management jest zatem istotne w zarządzaniu obiektami. Daje wsparcie osobom odpowiedzialnym za to zadanie, przedsiębiorcom, właścicielom i wszystkim, którzy z nich korzystają. Warto w to inwestować, gdyż przynosi to korzyści dostrzegalne dla wszystkich.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):