Laboratorium drogowe
Usługi budowlane

Czym zajmuje się laboratorium drogowe?

0 26

Kto z nas nie narzekał choć raz na jakość dróg, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dziury, koleiny, odpryskujące elementy uszkadzają lakier samochodu – to wszystko jest codziennością kierowców. Nasuwa się pytanie – co jest przyczyną tak wielu niedoskonałości na naszych drogach? Błędy konstrukcyjne, materiały złej jakości, niedbałe i pospieszne wykonanie czy źle sprawdzony teren pod inwestycję drogową? Z odpowiedzią na te pytania i pomocą w uniknięciu wspomnianych wyżej wad spieszą laboratoria drogowe.

Co robią laboratoria drogowe?

Jakość dróg jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa i komfortu podróżujących, aby była ona zadowalająca potrzebna jest ciągła kontrola. Laboratoria drogowe to jednostki, które zajmują się weryfikacją jakości materiałów używanych do budowy i utrzymania dróg. Muszą one działać w zgodzie z prawem, przestrzegając wszystkich ustaw i norm zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pracownicy tego typu jednostek nie pracują tylko na terenie budowy dróg. Ich zadania skupiają się w różnych obszarach, choć bezpośrednio wszystkie one są związane z budową dróg.

Laboratorium drogowe

Usługi oferowane przez laboratoria drogowe

Podstawowym zadaniem laboratoriów drogowych jest badanie gruntu, który ma być podstawą do budowy jezdni. To od tego materiału zależy jej jakość i trwałość, ale również komfort jazdy i bezpieczeństwo osób poruszających się po drogach. Laboratoria mają zatem bardzo ważne, wymagające i niezwykle odpowiedzialne zadanie.

Jednym ze sposobów jego spełnienia jest przeprowadzanie badań geotechnicznych gruntu na przydatność do zagęszczeń. Wykonuje się po to badanie Proctora, którego celem jest analiza gruntu pod kątem różnych wskaźników, takich jak piaskowy, różnoziarnistości czy współczynnik filtracji. W celu poprawności badania gruntu laboratoria drogowe stosują specjalistyczne urządzenia takie jak sondy czy radary. Pomocne okazują się również bezpośrednie odwierty, dzięki którym możliwe jest pobranie próbek gruntów.

Tutaj praca jednak się nie kończy, w dalszej kolejności są one przekazywane do laboratoriów, gdzie specjaliści zajmują się ich badaniem. Na podstawie ich opinii wydawana jest decyzja, czy dany teren kwalifikuje się do budowy na nim drogi.

Badania i analizy materiałów drogowych, a więc mieszanek mineralno-asfaltowych, asfaltów, betonów, kruszyw są niezbędne do diagnozowania stanu nawierzchni. Wszelkiego rodzaju kruszywa poddawane są obserwacji pod mikroskopem. Na tej podstawie określa się czy występują w nich zrosty, spękania lub inne defekty, których nie dostrzega ludzkie oko. To z kolei przekłada się na decyzję, czy z danego materiału można później skorzystać.

Do najważniejszych zadań w laboratoriach drogowych należą badania asfaltu, czy też mieszanek mineralno-asfaltowych. Badanie to pokazuje materiały z jakich je wykonano, a także ich gęstość. Przekłada się to na późniejsze bezpieczeństwo. Laboratoria prowadzą także różnego rodzaju symulacje, których celem jest sprawdzenie reakcji asfaltu na nacisk kół, a także na bardzo wysokie oraz niskie temperatury. Pozwala to na poznanie jego właściwości.

Kiedy warto skorzystać z pomocy drogowych laboratoriów?

Konieczne jest skorzystanie z usług laboratoriów drogowych przed rozpoczęciem drogowej inwestycji. Zajmie się ono przygotowaniem i przeprowadzeniem prac geologicznych obejmujących chociażby określenie przebiegu wód gruntowych. Jednak coraz częściej jednostki te zajmują się świadczeniem usług, których celem jest wsparcie inwestorów oraz wykonawców w realizacji inwestycji. Jednym ze sposobów takiej pomocy jest prowadzenie nadzoru.

Laboratorium drogowe

Kiedy planuje się przeprowadzenie remontu drogi warto jest również skorzystać z usług laboratorium. Przeprowadzi ono ocenę obecnego stanu drogi oraz przygotowuje plan programu na naprawę. Pracownicy laboratoriów drogowych pomogą także w przygotowaniu dokumentów przetargowych i zarekomendują wybór najlepszych materiałów do budowy drogi.

Bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne. W dużej mierze zależy ono od dyscypliny kierowców, przestrzegania przez nich przepisów, rozsądku oraz sprawności ich pojazdu. Na niewiele jednak zdadzą się wspomniane zachowania, jeśli droga jest wykonana w zły sposób lub ze złej jakości materiałów. Skorzystanie z usług oferowanych przez laboratoria drogowe korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo, a przecież powszechnie wiadomo, że nie ma nic cenniejszego od życia i zdrowia.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.

Napisz komentarz →

Twój e-mail nie będzie publiczny. *

Przedstaw się (wymagane)

Podaj swój adres mailowy (wymagane):