Nasze wskazówki

Czy warto obawiać się wypadku w pracy?

33

Przed podjęciem jakiejś pracy, każdy pracownik ma obowiązek odbycia przeszkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Działanie to ma ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy czy chorób zawodowych. Niestety nie wszystkim nieprzewidywalnym zdarzeniom udaje się zapobiec. Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek wypadku na miejscu pracy momentalnie rozpoczyna się postępowanie powypadkowe. Pierwszą rzeczą tego postępowania jest niezwłoczne udzielenie pomocy poszkodowanemu i zneutralizowanie zagrożenia, jeśli takowe w dalszym ciągu występowało. Następnie pracodawca ma obowiązek wyłączyć teren, na którego obszarze doszło do wypadku przy pracy i zawiadomienie odpowiednie organy. Wszystko po to, by wspólnymi siłami dojść do przyczyny zdarzenia.

Gdy dojdzie do wypadku…

Wielu osobom wydaje się, że rozpoczęcie postępowania powypadkowego jest czymś w rodzaju policyjnego śledztwa. Nie do końca tak jest. W tym przypadku chodzi raczej o wyjaśnienie tego dlaczego doszło do tego zajścia, czy był to nieszczęśliwy wypadek czy zawiniły wadliwe urządzenia, czy wszystkie przepisy były przestrzegane, a co najważniejsze, czy wypadek do którego doszło rzeczywiście miał związek z pracą. Może bowiem być zupełnie inna przyczyna, na przykład zły stan zdrowia poszkodowanego pracownika lub nagły zawał serca. Wszystko to zostanie wyjaśnione w toku postępowania powypadkowego. Przed dygresją zostało wspomniane, że miejsce gdzie doszło do nieszczęśliwego zdarzenia musi zostać wyłączone i zamknięte. Ponowne z niego korzystanie jest możliwe po wydaniu na to zgody inspektora pracy (który bierze udział w całości działań tego postępowania) wraz z właścicielem przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której poszkodowany poniósł śmierć. Wówczas zgodę taką wydaje prokurator wraz z inspektorem pracy. Zgoda taka zostaje wydana dopiero po dokonanych oględzinach miejsca wypadku. Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć w postępowaniu powypadkowym (jak na przykład przez firmę MultiKontrakt Wrocław) jest założenie i uzupełnienie dokumentacji powypadkowej, następnie okazanie jej osobie poszkodowanej i dopiero wówczas można protokół dać do zatwierdzenia. Niektóry mogłoby się wydawać, że to koniec działań, które należało podjąć po wypadku przy pracy. Niestety, kolejną rzeczą jaką musi zrobić pracodawca to zdarzenie zarejestrować, a następnie wypełnić kartę dla Głównego Urzędu Statystycznego. Dopiero wtedy całość postępowania można zakończyć.

postępowanie_powypadkowe

Zadbaj o BHP w swoim zakładzie

Rzecz jasna trochę inaczej całość wygląda, gdy wypadek przy pracy był śmiertelny. Wtedy nad wszystkim większą pieczę sprawuje prokuratura i to ona o większości rzeczy decyduje. Pracodawca jedynie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania inspektora pracy oraz prokuratora, jeśli na terenie placówki doszło do śmierci. Ktoś mógłby się zapytać czy właściciel zakładu ma się obawiać, gdy toczy się postępowanie powypadkowe. Odpowiedź jest niezwykle prosta: jeśli pracodawca robił wszystko uczciwie i rzetelnie stosował się do obowiązujących przepisów, to całość podjętych działań po zaistniałym wypadku jest zwykłą formalnością. Obawiać się może, gdy ma świadomość własnych uchybień.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.