Biznes budowlany, Remonty

Co zrobić z odpadami budowlanymi?

72

Firmy budowlane czy remontowe, które świadczą usługi w zakresie budowy, rozbiórek i remontów, są z definicji traktowane jako wytwórcy odpadów i jako takie, muszą w swojej działalności uwzględnić konieczność wywozu odpadów. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia kilku formalności.

Formalności a sortownia odpadów

Prowadząc firmę remontowo-budowlaną, o ile umowa ze zleceniodawcą nie stanowi inaczej, z miejsca stajemy się wytwórcą odpadów. Śmieci powstałe w wyniku prac remontowo-budowlanych nie mogą być składowane gdziekolwiek, nie mówiąc o wyrzucaniu ich na śmietniki na terenie obiektów, na których prowadzone są prace. Firma musi stanąć na wysokości zadania i opracować program gospodarki odpadami, w którym przedstawi sposoby i charakter wywozu oraz utylizacji odpadów. Program ten musi zyskać zatwierdzenie odpowiednich organów. Wywóz śmieci musi być również uwzględniony w kosztach firmy.

sortownia odpadów Kraków

Przed przystąpieniem do budowy również należy zadbać o uzyskanie decyzji środowiskowej. Często odbiór śmieci wiąże się z dodatkowymi opłatami w gminie, dlatego jeśli spodziewamy się znacznej ilości śmieci, warto wcześniej wynająć odpowiednią firmę transportową lub upewnić się, że wykonawca albo zleceniobiorca o te kwestie zadba. Firma wywozowa musi z kolei mieć kontrakt z zakładem, przy którym działa sortownia odpadów Kraków, gdzie śmieci zostaną właściwie podzielone i przeznaczone do utylizacji. Nie warto nawiązywać współpracy z firmą, która obiecuje małe koszty, a śmieci wywozi nielegalnie do lasu lub na jakiś nieużytek rolny.

Budowlane czy komunalne?

Jeśli samodzielnie chcemy zając się wywozem odpadów budowlanych, warto wcześniej dowiedzieć się, gdzie i kiedy można załatwić ich odbiór. Większość gmin ułatwia tego typu działania, oferując mieszkańcom możliwość pozostawienia odpadów w oznaczonych workach przed domem, skąd odbiorą je pracownicy odpowiedniej jednostki. Niestety wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Odpady budowlane, które powstają w ramach remontu lub prac budowlanych przy domu, mogą być traktowane jako komunalne. W innym wypadku są to zwykłe odpady budowlane. Nie zmienia to faktu, że należy zapewnić transport oraz możliwość utylizacji śmieci.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.