Budowa i remont

Co zrobić z odpadami budowlanymi i do czego służy sorbent?

230

Firmy budowlane czy remontowe, które świadczą usługi w zakresie budowy, rozbiórek i remontów, są z definicji traktowane jako wytwórcy odpadów i jako takie, muszą w swojej działalności uwzględnić konieczność wywozu odpadów. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia kilku formalności.

Formalności a sortownia odpadów

Prowadząc firmę remontowo-budowlaną, o ile umowa ze zleceniodawcą nie stanowi inaczej, z miejsca stajemy się wytwórcą odpadów. Śmieci powstałe w wyniku prac remontowo-budowlanych nie mogą być składowane gdziekolwiek, nie mówiąc o wyrzucaniu ich na śmietniki na terenie obiektów, na których prowadzone są prace. Firma musi stanąć na wysokości zadania i opracować program gospodarki odpadami, w którym przedstawi sposoby i charakter wywozu oraz utylizacji odpadów. Program ten musi zyskać zatwierdzenie odpowiednich organów. Wywóz śmieci musi być również uwzględniony w kosztach firmy.

Przed przystąpieniem do budowy również należy zadbać o uzyskanie decyzji środowiskowej. Często odbiór śmieci wiąże się z dodatkowymi opłatami w gminie, dlatego jeśli spodziewamy się znacznej ilości śmieci, warto wcześniej wynająć odpowiednią firmę transportową lub upewnić się, że wykonawca albo zleceniobiorca o te kwestie zadba. Firma wywozowa musi z kolei mieć kontrakt z zakładem, przy którym działa sortownia odpadów, gdzie śmieci zostaną właściwie podzielone i przeznaczone do utylizacji. Nie warto nawiązywać współpracy z firmą, która obiecuje małe koszty, a śmieci wywozi nielegalnie do lasu lub na jakiś nieużytek rolny.

sortownia odpadów Kraków

Budowlane czy komunalne?

 

Jeśli samodzielnie chcemy zając się wywozem odpadów budowlanych, warto wcześniej dowiedzieć się, gdzie i kiedy można załatwić ich odbiór. Większość gmin ułatwia tego typu działania, oferując mieszkańcom możliwość pozostawienia odpadów w oznaczonych workach przed domem, skąd odbiorą je pracownicy odpowiedniej jednostki. Niestety wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Odpady budowlane, które powstają w ramach remontu lub prac budowlanych przy domu, mogą być traktowane jako komunalne. W innym wypadku są to zwykłe odpady budowlane. Nie zmienia to faktu, że należy zapewnić transport oraz możliwość utylizacji śmieci.

Odpady budowlane, a sorbent

W trakcie budowy zwłaszcza podczas korzystania z maszyn silnikowych, wydobywają się takie odpady zawierające substancje szkodliwe lub powodujące plamy olejowe, smary itp. Tego w żaden sposób nie da się wyrzucić. W takim wypadku warto zadbać o zaopatrzenie się w sorbent mineralny. Jest to ekologiczny środek, który usuwa takie plamy od benzyny, naftę, smar czy inne substancje szkodliwe.  Takie odpady nie tylko są niebezpieczne, ale także szkodliwe dla środowiska. W tych czasach firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu stara się uwzględnić ochronę środowiska.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.